Oseba, ki upravlja z GMDSS opremo, mora po IMO SOLAS konvenciji imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s to opremo. Potrdilo dokazuje, da ima imetnik zadostno znanje in praktične izkušnje, ki mu dajejo pravico do upravljanja z GMDSS opremo. V pomorstvu so radiooperaterjem na voljo naslednja potrdila:

  • GOC (General Operator’s Certificate - splošno potrdilo): potrdilo se zahteva za SOLAS plovila, ki plujejo tudi zunaj GMDSS področja plovbe A1,
  • ROC (Restricted Operator’s Certificate - omejeno potrdilo): potrdilo se zahteva za SOLAS plovila, ki plujejo znotraj GMDSS področja plovbe A1,
  • LRC (Long Range Certificate): potrdilo se zahteva za ne-SOLAS plovila, ki plujejo tudi izven področja plovbe A1,
  • SRC (Short Range Certificate): potrdilo se zahteva za ne-SOLAS plovila, ki plujejo samo znotraj GMDSS področja plovbe A1,
  • VHF (Restricted Radiotelephone Operator's Certificate - potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo): potrdilo, ki je podobno SRC potrdilu, ki pa dokazuje le znanje upravljanja z VHF radijsko postajo; v nekaterih državah to potrdilo ni priznano.

Potrdila o usposobljenosti izdajajo državni organi. To so običajno telekomunikacijske agencije, ki potrdilo izdajo na osnovi opravljenega izpita, ki se lahko vsebinsko med državami precej razlikuje. Pri nas potrdila o usposobljenosti izdaja Uprava RS za pomorstvo. Potrdila običajno nimajo omejenega časa veljavnosti, izjema so višja potrdila (GOC, ROC), ki jih je potrebno periodično obnavljati.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM