Sistem GMDSS deli svet na štiri geografska morska področja, ki se imenujejo GMDSS področja plovbe: A1, A2, A3 in A4. Meje posameznih področij plovbe so določene z dometom različnih radiokomunikacijskih naprav, ki morajo biti vgrajene na plovilih po SOLAS konvenciji, ter oddaljenostjo od obalnih postaj (CRS).

Spodnja tabela vsebuje infomacije o vrsti komunikacij (radijske in satelitske) in pripadajočih radiokomunikacijskih napravah, ki morajo biti vgrajene na SOLAS plovilih glede na posamezno GMDSS področje plovbe.

GMDSS področje plovbe

Geografski domet satelitske in radijske komunikacije

Radijska in satelitska oprema

Samodejna in prenosna radijska oprema

A1

V dometu VHF (Very High Frequency - zelo visoka frekvenca) DSC (Digital Selective Calling - selektivni digitalni klic) od obalne postaje z nadaljevanjem preko VHF RT (Radio Telephony - radiotelefonija)

(približno 20 - 30 NM od obale)
VHF radijska postaja – DSC in RT

NAVTEX sprejemnik (NAVigational TELex sprejemnik) - samodejno sprejemanje MSI obvestil (Maritime Safety Information - pomorska varnostna obvestila)
406 MHz EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon - satelitska radijska boja za določanje pozicije v stiski)

SART (Search And Rescue [Radar] Transponder - radarski transponder za iskanje in reševanje)

Ročna VHF radijska postaja

A2

Zunaj področja plovbe A1

V dometu MF (Medium Frequency - srednja frekvenca) DSC od obalne postaje z nadaljevanjem preko MF RT

(do 150 NM od obale, čeprav je dejanski domet okrog 400 NM)
MF radijska postaja – DSC in RT

IN

oprema, potrebna za področje plovbe A1
406 MHz EPIRB

SART

Ročna VHF radijska postaja

A3

Zunaj področja plovbe A1 in A2

V dometu INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation), kar je med 70o N in 70o S

HF (High Frequency - visoka frekvenca) radijska postaja – DSC

ALI

INMARSAT – satelitska komunikacija

IN

Sistem za sprejem MSI v področju plovbe A3 (EGC ali Radio Telex)

IN

oprema, potrebna za področji plovbe A1 in A2
406 MHz EPIRB

SART

Ročna VHF radijska postaja

A4

Zunaj področja plovbe A1, A2 in A3

Nad 70o N in pod 70o S

HF radijska postaja – DSC

IN

oprema, potrebna za področji plovbe A1 in A2
406 MHz EPIRB

SART

Ročna VHF radijska postaja

Radiokomunikacijske naprave, ki morajo biti vgrajene na SOLAS plovilih glede na posamezno GMDSS področje plovbe

Podrobnejšo definicijo SOLAS plovil lahko najdete v ALRS 5. knjiga.

R18-A-crop

Zemljevid severnega Atlantika z označenimi GMDSS morskimi območji, kodiranimi z A1 (rdeča barva), A2 (zelena barva), A3 (modra barva) in A4 (siva barva)

Iz gornjega zemljevida je razvidno, da ob obali Islandije ni GMDSS področja plovbe A1, saj Islandija nima operativnega VHF MRCC. Po drugi strani pa ima Norveška GMDSS področje A1 ob svojih obalah, kjer ima vzpostavljeno operativno mrežo VHF MRCCs vzdolž obale. Islandija ima MF MRCC in tako svoje obale pokriva z GMDSS področjem A2. Med Islandijo in Norveško ter proti severu je območje, ki ni zajeto v MF MRCC ampak v HF MRCC. Če je območje hkrati prekrito z Inmarsat sateliti (med 70o N in 70o S), se šteje kot področje A3, sicer pa je to področje A4.

Radijska oprema, ki povečuje varnost na morju, je navedena zgoraj in ne vključuje mobilnih telefonov ali satelitskih komunikacij, ki niso v skladu z GMDSS zahtevami, na katere se veliko ljudi na morju še vedno zanaša. To je ključnega pomena, saj je treba upoštevati dejstvo, da so to poslovne storitve in niso namenjene klicem v stiski na morju.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM