Varnost na morju se je bistveno povečala po začetku uporabe opreme za radijsko komuniciranje. Na samem začetku še ni bilo natančno določeno, kako naj se klic v stiski posreduje organizacijam za iskanje in reševanje na morju. Večinoma so se samo plovila med seboj obveščala na posebej določenih radijskih frekvencah in velikokrat ni bilo nobenega odziva po oddaji klica v stiski. Ta problem je bil rešen z vzpostavitvijo sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System - univerzalni pomorski sistem za stisko in varnost na morju).

Sistem GMDSS je pomemben del IMO (International Maritime Organisation - Mednarodna pomorska organizacija) SOLAS (Safety Of Life At Sea - Varstvo človeškega življenja na morju) konvencije. Sistem GMDSS temelji na mednarodno dogovorjenih varnostnih postopkih, vrstah komunikacijskih naprav in komunikacijskih protokolov, ki se uporabljajo za povečevanje varnosti na morju in omogočajo lažje reševanje plovil v stiski.

Sistem GMDSS določa metode in postopke za sprožitev alarma s pomočjo radijske komunikacije, ki poveže v reševalno akcijo koordinacijski center za reševanje na morju (angleško MRCC oziroma Maritime Rescue and Coordination Centre), obalne postaje (CRS - Coast Radio Station) in bližnja plovila, ki lahko pomagajo pri reševanju. Takšen način alarmiranja ladja-obala zagotavlja hitro in učinkovito operacijo iskanja in reševanja na morju (angleško SAR oziroma Search and Rescue). Vse SAR aktivnosti vodijo najbližji koordinacijski center za reševanje na morju in podrejeni center za reševanje na morju (angleško MRSC oziroma Maritime Rescue Sub Centre).

Sistem GMDSS zagotavlja avtomatsko oddajanje MSI obvestil (MSI - Maritime Safety Information - pomorska varnostna obvestila) z obalnih postaj vsem plovilom.

Sistem GMDSS določa obvezno vgradnjo radijskih naprav za vsa SOLAS plovila. Katere radijske naprave bodo vgrajene, določa GMDSS področje plovbe.

SOLAS plovila so vsa tovorna plovila z nosilnostjo nad 300 GT in vsa potniška plovila z nekaterimi izjemami. Podrobnejšo definicijo SOLAS plovil lahko najdete v ALRS 5. knjiga.

Za ne-SOLAS plovila vgradnja GMDSS radijskih naprav ni obvezna, toda v veliko primerih se vseeno uporablja, saj njena uporaba bistveno poveča varnost na morju.

Nekatere države so prav s tem namenom v svoji zakonodaji določile obvezno vgradnjo radijskih naprav tudi za ne-SOLAS plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo. V številnih državah morajo imeti plovila, ki se oddajajo v najem (čarter), vgrajeno VHF radijsko postajo.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM