Σημασία κωδικών NDN

ABS Ο συνδρομητής απουσιάζει. Το κινητό τερματικό δεν είναι συνδεδεμένο στην ωκεάνια περιοχή.
ACB Η πρόσβαση εμποδίζεται.
ADR Ο παραλήπτης αδυνατεί να λάβει το μήνυμα.
ANU Διαγράφηκε. Το μήνυμα δεν παραδόθηκε μέσα σε μια ώρα και γι' αυτό διαγράφηκε.
ATD Προσπάθεια παράδοσης μηνύματος.
BK Εγκατάλειψη μηνύματος. Χρησιμοποιείται ότι μια σύνδεση φαξ ή PSTN δε θεωρείται φυσιολογική.
BUS Κατειλημμένο.
CCD Η κλήση κόπηκε ή αποσυνδέθηκε.
CI Αδύνατη συνομιλία.
CIE Ο LESO δεν έχει πια την ικανότητα επεξεργασίας /επικοινωνίας για να επεξεργαστεί το μήνυμα.
CNS Η κλήση δεν ξεκίνησε.
DTE Εξοπλισμός τερματικού δεδομένων. Χρησιμοποιείται όταν ένας συνδρομητής X.25 έδωσε άδεια για τη σύνδεση κατά την απόπειρα της κλήσης.
ERR Λάθος.
FAU Εσφαλμένο.
FMT Λάθος μορφής.
FSA Δεν υποστηρίζεται η γρήγορη επιλογή αποδοχής.
IAB Μη έγκυρη απάντηση από τον προορισμό.
IAM Αδυναμία επεξεργασίας των πληροφοριών διεύθυνσης στο παρακάτω μήνυμα:
IDS Μη έγκυρα δεδομένα από το πλοίο.
IDT Λήξη χρόνου δεδομένων εισόδου.
IFR Μη έγκυρη αίτηση εγκατάστασης.
IMS Το μέγεθος του μυνήματος δεν είναι έγκυρο, 7.932 χαρακτήρες μέγιστο,
IND Ασύμβατος προορισμός.
INH Αδυναμία προσδιορισμού είδους μηνύματος από την παρακάτω επικεφαλίδα:
INV Μη έγκυρο.
ISR Μη έγκυρη αίτηση πλοίου.
LDE Υπέρβαση μέγιστου μήκους ή διάρκειας μηνύματος.
LEF Βλέβη τοπικού εξοπλισμού.
LPE Λάθος τοπικής διαδικασίας.
MBB Διακοπή μηνύματος από υψηλότερη προτεραιότητα.

Παρακάτω αναφέρετε μια λίστα ειδοποιήσεων μη παράδοσης (NDN) που χρησιμοποιούνται από κάποιους LESO του Inmarsat C.
Επιπλέον ή αντί γι' αυτούς τους κωδικούς κάποιοι LESO μπορεί να χρησιμοποιούν δικούς τους κωδικούς ή μηνύματα.
Για να μάθετε τους συγκεκριμένους κωδικούς/ μηνύματα NDN που χρησιμοποιούνται από ένα συγκεκριμένο LESO και τις σημασίες τους, επικοινωνήστε απευθείας με τον LESO στον αριθμό του.

Σημασία κωδικών NDN

MCC Συμφώριση καναλιού μηνυμάτων.
MCF Αποτυχία καναλιού μηνυμάτων.
MKO Διακοπή μηνύματος από τον χειριστή.
MSO ΗΤο μηχάνημα είναι κλειστό.
NA Η συνομιλία με αυτό τον συνδρομητή δεν επιτρέπεται.
NAL Δεν υπάρχει γραμμή διεύθυνσης.
NC Χωρίς κυκλώματα.
NCH Αλλαγή αριθμού συνδρομητή.
NDA Δεν επιχειρήθηκε παράδοση.
NFA Δεν υπάρχει τελική απάντηση.
NIA Δεν υπάρχει αρχική απάντηση.
NOB Όχι επιτεύξιμο.
NOC Δεν υπάρχει σύνδεση.
NP Δεν υπάρχει μέρος. Το καλούμενο μέρος δεν είναι ή δεν είναι πια συνδρομητής.
NTC Συμφώριση δικτύου.
OAB Εγκατάλειψη από χειριστή.
OCC Ο συνδρομητής είναι κατειλημμένος.
OOO Εκτός λειτουργίας.
PAD Κωδικοποιητής/ αποκωδικοποιητής πακέτων.
PRC Πρόορη αδειοδότηση.
PRF Αποτυχία πρωτοκόλλου.
RCA Δεν υποστηρίζεται η αντίστροφη χρέωση.
REF Υπήρξε βλάβη στην απομακρυσμένη συσκευή.
RLE Υπέρβαση ορίων πόρων.
RPE Λάθος απομακρυσμένης διαδικασίας.
RPO RPOA εκτός λειτουργίας.
SCC Επιτυχής ολοκλήρωση κλήσης.
SHE Λάθος συσκευής MES.
SNF Το δορυφορικό δίκτυο απέτυχε.
SPE Λάθος πρωτοκόλλλου MES.
SUC Παράδοση αποτελεσμάτων δοκιμών.
TBY Κατειλημμένα τηλεφωνικά κυκλώματα.
TGR Επαναφορά ομάδας TDM.
TIM Τέλος χρόνου.
TMD Πάρα πολλοί προορισμοί.
UNK Άγνωστο. Χρησιμοποιείται όταν δεν είναι κατάλληλοι οι κωδικοί βλάβης.
WFA Λανθασμένη τελική απάντηση.
WIA Λανθασμένη αρχική απάντηση.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM