Στις συσκευές θαλάσσιων ασυρμάτων οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Η ασφάλεια προσφέρει προστασία από τα πολύ δυνατά ρεύματα. Οι ασφάλειες επιτρέπουν το πέρασμα φυσιολογικών ρευμάτων, αλλά εμποδίζουν το βραχυκύκλωμα ή την υπερφόρτωση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή του ασυρμάτου.


fuse

Δείγμα ασφάλειας

Δεν είναι ίδιες όλες οι ασφάλειες. Υπάρχουν "ταχείες", "βραδείες" και με "χρονοκαθυστέρηση". Μια ταχεία ασφάλεια αντιδρά άμεσα όταν το ρεύμα είναι πολύ υψηλό. Η βραδεία ασφάλεια έχει καθυστερημένη αντίδραση. Η ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση αντιδρά ακόμα πιο αργά.

Μια ασφάλεια έχει κάποια σημάδια, για παράδειγμα:
  • F 5A/60V, αυτό σημαίνει ότι είναι ταχεία ασφάλεια (F), μέγιστο ρεύμα 5A, μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 60V
  • S 100mA/250V, αυτό σημαίνει ότι είναι βραδεία ασφάλεια (S), μέγιστο ρεύμα 100mA, μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 250V
  • T 400mA/250V, αυτό σημαίνει ότι είναι ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση (T), μέγιστο ρεύμα 400mA, μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 250V
Όταν "καίγεται" μια ασφάλεια θα πρέπει να βρούμε το λόγο που προκάλεσε το πρόβλημα πριν την αντικαταστήσουμε. Πρέπει να αντικατασταθεί από ασφάλεια ίδιου τύπου και αξίας.

Αν δεν έχουμε εφεδρική ασφάλεια ίσης αξίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια "μικρότερη" μέχρι να μπορέσουμε να την αντικαταστήσουμε με την ασφάλεια ίσης αξίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε "μεγαλύτερη" γιατί το μεγαλύτερο ρεύμα μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Όταν η συσκευή χρειάζεται ταχεία ασφάλεια δεν πρέπει να αντικαθίσταται με βραδεία (της ίδιας αξίας). Σε αυτή την περίοδο η μικρή περίοδος μεγαλύτερου ρεύματος μπορεί να καταστρέψει τον ασύρματο.

Η αντικατάσταση μιας βραδείας ασφάλειας με μία ταχεία (ίσης αξίας) θα οδηγήσει σε άμεση καύση της νέας ασφάλειας.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM