Οι δορυφορικές κεραίες δεν είναι όλες ίδιες. Το είδος της κεραίας που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος του INMARSAT που θα συνδεθεί στην κεραία.
Τα Inmarsat B, M και Fleet χρησιμοποιούν κεραίες παραβολικών δίσκων. Αυτά τα συστήματα χρειάζονται μεγάλη ισχύ σήματος που μπορεί να επιτευχθεί όταν το πιάτο της κεραίας είναι στραμμένος προς την κετεύθυνση του δορυφόρου.

Inmarsat Fleet antenna's
Κεραίες για Inmarsat Fleet

Το INMARSAT C χρησιμοποιεί μια καθολική κεραία. Αυτή λαμβάνει και εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις και δε χρειάζεται να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του δορυφόρου. Γι' αυτό οι κεραίες του Inmarsat C είναι φθηνόθετες και ευκολότερες στην τοποθέτηση, γιατί δε χρειάζεται ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου και περιστροφής. Η ισχύς σήματος αυτού το σήματος θα είναι πολύ πιο ασθενής σε σχέση με το σήμα των παραβολικών κεραίων. Αυτός είναι ο λόγος των περιορισμένων δυνατοτήτν του συστήματος INMARSAT C.

Inmarsat C antenna
Καθολικιή κεραία για Inmarsat C

Οι συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ του τερματικού και της κεραίας γίνονται με ομοαξονικό καλώδιο. Αυτό πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας σε σχέση με τα καλώδια που χρησιμοποιούνται συνήθως στους ασυρμάτους VHF ή σε άλλες συσκευές. Γιατί στις συχνότητες SHF που δουλεύει το Inmarsat θα υπάρχει μεγάλη απώλεια σήματος αν χρησιμοποιηθεί απλό ομοαξονικό καλώδιο.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM