Αυτό το τμήμα δίνει λεπτομερή περιγραφή των συνηθισμένων ρυθμίσεων.

Μπείτε στο Setup Mode με το δεξιότερο ειδικό πλήκτρο.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM