Όλη η θεωρία για τον δέκτη NAVTEX και η πρακτική λειτουργία στο πλαίσιο του μαθήματος φαίνεται στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX της McMurdo NAV 6 Plus. Ορίστε μερικές βασικές πληροφορίες για τον προσομοιωτή τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψη σας.

nav 6
Φωτογραφία του προσομοιωτή του NAVTEX NAV 6 Plus

Ο προσομοιωτής απεικονίζει:
  1. Την οθόνη.
  2. Το πληκτρολόγιο.
  3. Μια προσομοίωση εκπομπής NAVTEX. Δίπλα στο κουμπί είναι γραμμένες οι πληροφορίες για την επόμενη αποστολή η οποία παρουσιάζεται με το πάτημα του κουμπιού.

Η οθόνη

Στη βάση της οθόνης είναι η περιοχή του μενού των ειδικών πλήκτρων. Αυτή δείχνει τι κάνει κάθε πλήκτρο στο συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.

menu

Η πάνω γραμμή κάθε μενού ειδικών πλήκτρων δείχνει την επιλογή που έχει επιλεχθεί. Η κάτω γραμμή του μενού δείχτει την τρέχουσα λειτουργία κάθε πλήκτρου.

Στην κορυφή της οθόνης υπάρχει μια μπάρα κατάστασης.

status

Οι πληροφορίες κατάστασης εμφανίζονται σαν μια σειρά εικονιδίων. Η σημασία των εικονιδίων φαίνεται παρακάτω:

icons

Ο προσομοιωτής του δέκτη NAVTEX λειτουργεί σαν να είναι συνδεδεμένος με ένα δέκτη GPS. Άρα δείχνει στοιχεία θέσης GPS.

Το πληκτρολόγιο

Τα κεντρικά πλήκτρα είναι μια "εξέδρα πλοήγησης" (ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ). Τα ειδικά πλήκτρο βρίσκονται εκατέρωθεν της εξέδρας πλοήγησης. Η τρέχουσα λειτουργία φαίνεται στην περιοχή μενού των ειδικών πλήκτρων στη βάση της οθόνης.
Το ειδικό πλήκτρο MODE εναλλάσσει μεταξύ των τριών τρόπων λειτουργίας (NAVTEX, SETUP και NAVIGATE - ο τελευταίος δεν υποστηρίζεται στον προσομοιωτή γιατί δεν έχει καμία σχέση με το NAVTEX).
Το πλήκτρπ VIEW εναλλάσσει μεταξύ των οθονών κάθε τρόπου λειτουργίας. Αν μία οθόνη έχει πολλές σχετικές σελίδες τότε αυτές επιλέγονται με το πλήκτρο PAGE.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με αυτή τη σειρά για να μπείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε:
MODE -> VIEW -> PAGE -> FUNCTION
Τα ειδικά πλήκτρα εξαρτώνται από το περιβάλλον και έχε κουκλική χρήση. Αν πιέσετε ένα πλήκτρο πολλές φορές θα επανέλθετε στην αρχή του κύκλου. Καθώς πιέζεται το πλήκτρο ο προσδιορισμός του αλλάζει για να δείξει την τρέχουσα λειτουργία του.

Προσομοίωση εκπομπής NAVTEX

Ο προσομοιωτής του NAVTEX παρουσιάζει τον δέκτη NAVTEX που βρίσκεται στην Αδριατική.
position
Η θέση του δέκτη NAVTEX είναι: 43050'00''N 13035'00''E (μαύρη κουκίδα)

Αυτό σημαίνει ότι εντός εμβέλειας βρίσκονται μόνο τρεις CRS: της Τριέστις, του Σπλιτ και της Ρώμης, ενώ ο CRS της Τριέστης είναι ο πιο κοντινός. Όλοι του εκπέμπουν μόνο διεθνή NAVTEX στα 518 kHz MF. Ο προσομοιωτής του NAVTEX υποστηρίζει όλα τα σήματα από τους προαναφερθέντες τρεις CRS.

Πλοήγηση στο μενού


Ο προσομοιωτής του NAVTEX μπορεί να βρεθεί σχεδόν σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, οθόνες, σελίδες ή λειτουργίες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

navigation
Πλοήγηση στο μενού

Ο τρόπος λειτουργία, η οθόνη, η σελίδα ή η λειτουργία στην οποία πρέπει να πάει ο NAVTEX θα αναφερθεί στα παρακάτω κεφάλαια και εκφράζεται από την ακολουθία:
Όνομα τρόπου λειτουργίας -> Όνομα οθόνης -> 'Ονομα σελίδας -> Όνομα λειτουργίας
για παράδειγμα: NAVTEX Mode -> Sort View -> Ascending Order -> Type criteria

Όλες οι λειτουργίες εκτός από την NAVTEX Mode -> Print View, Navigate Mode, Setup Mode -> NAVTEX View -> Monitor Page και Setup Mode -> Navigate View υποστηρίζονται από τον προσομοιωτή NAVTEX.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM