Συνίσταται η χρήση ενός διεθνώς συμφωνημένου καταλόγου συντομεύσεων για τη συρρίκνωση των κειμένων που εκπέμπονται (μηνύματα NAVTEX) εντός της διεθνούς υπηρεσίας NAVTEX.

Ορολογία:

Συντόμευση

Κατεύθυνση ανέμου:


Βόρειος

N

Βορειοανατολικός

NE

Ανατολικός

E

Νοτιοανατολικός

SE

Νότιος

S

Νοτιοδυτικός

SW

Δυτικός

W

Βορειοδυτικός

NW

Άλλα:


Οπισθοχωρεί

BACK

Γίνεται

BECMG

Δυναμώνει

BLDN

Ψυχρό Μέτωπο

C-FRONT / CFNT

Μειώνεται

DECR

Βαθαίνει

DPN

Αναμένεται

EXP

Πρόβλεψη

FCST

Γεμίζει

FLN

Ακολουθεί

FLW

Από

FM

Συχνότητα

FRQ

Εκτοπασκάλ

HPA

Βαρύς

HVY

Βελτιώνεται

IMPR

Αυξάνεται

INCR

Εντείνεται

INTSF

Απομονωμένος

ISOL

Km/h

KMH

Κόμβοι

KT

Γεωγραφικό πλάτος/Γεωγραφικό μήκος

LAT/LONG

Τοπικά

LOC

Τοπική ώρα
LT

Μέτρα

M

Μετεωρολογικός

MET

Ήπιος

MOD

Κινείται

MOV or MVG

Καμία αλλαγή

NC

Ναυτικά Μίλια

NM

Καμία σημαντική αλλαγή

NOSIG

Επόμενος

NXT

Περιστασικά

OCNL

Μέτωπο Απόφραξης

O-FRONT / OFNT

Δυνατό

POSS

Πιθανότητα

PROB

Γρήγορα

QCKY

Ημιστατικό

QSTNR

Τεταρτοκύκλιο

QUAD

Ταχύτατα

RPDY

Διασκορπισμένος

SCT

Σοβαρός

SEV / SVR

Νεροποντή

SHWRS / SH

Σημαντικός

SIG

Ασήμαντος

SLGT or SLT

Αργά

SLWY

Στατικός

STNR

Ισχυρός

STRG

Προσωρινός

TEMPO

Επιπλέον θέα

TEND

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα
UTC

Αλλαγή πορείας

VEER

Ορατότητα

VIS

Μεταβλητός

VRB

Θερμό Μέτωπο

W-FRONT / WFNT

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM