Σύμφωνα με τη WWNWS οι ωκεανοί του κόσμου χωρίζονται σε 16 γεωγραφικές περιοχές που λέγονται NAVAREA (Περιοχές Πλεύσης) οι οποίες ονομάζονται με ρωμαϊκούς αριθμούς και αποτελούνται από CRS NAVTEX οι οποίοι διακρίνονται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου από το Α έως το Ζ.


NAVAREAsΤα όρια των NAVAREA της WWNWS


Η υπηρεσία που έχει αναλάβει το καθήκον να ταξινομεί και να διανέμει τις MSI για να καλύψει μια ολόκληρη NAVAREA λέγεται συντονιστής NAVAREA.

NAVAREA

Συντονιστής NAVAREA

I

Ηνωμένο Βασίλειο

I

Γαλλία

III

Ισπανία

IV

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Ανατολικά)

V

Βραζιλία

VI

Αργεντινή

VII

Νότια Αφρική

VIII

Ινδία

IX

Πακιστάν

X

Αυστραλία

XI

Ιαπωνία

XII

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Δυτικά)

XIII

Ρωσία

XIV

Νέα Ζηλανδία

XV

Χιλή

XVI

Περού

XVII

Καναδάς

XVIII

Καναδάς

XIX

Νορβηγία

XX

Ρωσική Ομοσπονδία

XXI

Ρωσική Ομοσπονδία


Συντονιστές NAVAREA

Λεπτομέρειες για τους συντονιστές NAVAREA μπορούν να βρεθούν στο ALRS Τόμος 5 και στον Κατάλογο Παράκτιων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών (Κατάλογος ΙV) της ITU

NAVAREA world map
Παγκόσμιος χάρτης κάλυψης NAVAREA

Η WWNWS αποτελείται από τρία επίπεδα προειδοποιήσεων:
  • προειδοποιήσεις NAVAREA: εκδίδονται από ένα συντονιστή NAVAREA και περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι απαρίτητες στους θαλασσοπόρους που κινούνται στους ωκεανούς για την πλέουν με ασφάλεια. Επηρεάζουν κυρίως θαλάσσιους δρόμους και παράκτιες περιοχές εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A3 κι έτσι δεν μεταδίδονται μέσω του συστήματος NAVTEX, αλλά μέσω δορυφόρου ή και HF NBDP. Εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A4 δεν μεταδίδονται από το σύστημα NAVTEX αλλά μόνο μέσω HF NBDP.
  • ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ προειδοποιήσεις: εκδίδονται επίσης από έναν ενθικό συντονιστή και περιλαμβάνουν πληροφορίες απαρείτητες από όλα τα πλοία για ασφαλή πλεύση μέσα σε μια δεδομένη περιοχή. Επηρεάζουν περιοχές έως τα 400 NM από έναν NAVTEX CRS, αλλά εντός των συμφωνημένων ορίων από ένα γειτονικό εθνικό συντονιστή.
  • ΤΟΠΙΚΕΣ προειδοποιήσεις: εκδίδονται από έναν τοπικό συντονιστή., για παράδειγμα μια λιμενική αρχή. Περιλαμβάνουν πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή πλεύση μέσα στο λιμάνι ή στα παράκτια νερά τις οποίες δε χρειάζονται τα διερχόμενα πλοία που πλέουν στους ωκεανούς.
Για μετεωρολογικές προειδοποιήσεις κάθε NAVAREA υποδιαιρείται σε METAREA. Οι METAREA συνήθως χωρίζονται σε θαλάσσιες περιοχές για τη μετάδοσι μετεωρολογικών προβλέψεων με τη χρήση των INMARSAT-C (EGC), NAVTEX, VHF και ασυρμάτων MF/SSB και HF/SSB. Κανονικά μια θαλάσσια περιοχή δεν πρέπει να ανήκει σε δύο ή περισσότερες METAREA και τα ονόματα των θαλάσσιων περιοχών θα πρέπει, όσο είναι δυνατό, να έχουν σχέση με ευρέως γνωστές γεωγραφικές θέσεις ή περιοχές. Κάποιες χώρες (π.χ. η Ιταλία) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δικά τους ονόματα για τις θαλάσσιες περιοχές τους όταν χρησιμοποιούν τοπικούς NAVTEX, VHF ή MF.

metarea
METAREA στη NAVAREA III
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM