Το NAVTEX είναι ένα σύστημα πληροφοριών για τη μετάδοση MSI (Πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας, που είναι προειδοποιήσεις πλεύσης και καιρού, μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλα επείγοντα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια) και την αυτόματη λήψη MSI με την τηλεγραφία στενής ζώνης με απευθείας εκτύπωση.

Οι εκπομπές της NAVTEX γίνονται και στέλνονται από πομπούς (Radio Telex) στους CRS (Παράκτιους Ραδιοσταθμούς) στα:

  • 518 kHz MF (μεσαία συχνότητα) - οι MSI μεταδίδονται στα Αγγλικά - είναι διεθνώς γνωστές σαν NAVTEX, ή και
  • 490 kHz MF - MSI ή και άλλες τοπικές πληροφορίες μεταδίδονται πρώτα στην τοπική γλώσσα για τα μικρά σκάφη- λέγεται εθνικό NAVTEX, ή και
  • 4209,5 kHz HF (υψηλή συχνότητα) - χρησιμοποιείται στις τροπικές περιοχές όπου η λήψη MF μπορεί να είναι δύσκολη.

Η NAVTEX χρησιμοποιείται για τη μετάδοση MSI σε σκάφη στα παράκτια νερά (περίπου στα 400 NM από έναν CRS). Η περιοχή που καλύπτεται από τη NAVTEX μπορεί να είναι:

  • φτιαγμένη για να αποφεύγεται η πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πομπών, π.χ. η εμβέλεια του CRS του Οστέντε (Βέλγιο) είναι 50 ΝΜ, ή
  • αυξημένη για να διασφαλίζει την κάλυψη του σήματος σε όλα τα παράκτια ύδατα, π.χ. η εμβέλεια του CRS των Αζόρων (Πορτογαλία) είναι 640 ΝΜ,

απλά ρυθμίζοντας την ισχύ της μετάδοσης, γιατί η εμβέλεια των εκπομπών στο εύρος MF εξαρτάται σημαντικά από την ενέργεια που εκπέμπεται.

Η αλληλεπίδραση των πομπών δε μπορεί να αποφευχθεί απλά με τη ρύθμιση της ισχύος εκπομπής τους. Μοιράζονται χρονικά τη συχνότητα. Κάθε CRS έχει ένα 10λεπτο άνοιγμα εκπομπής κάθε τέσσερις ώρες. Αν ο CRS δεχτεί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται έκτακη μετάδοση εκτός του προγραμματισμένου χρόνου εκπομπής του σταθμού, μπορούν να γινουν διευθετήσεις για να διακοπεί η προγραμματισμένη εκπομπή ενός κοντινού CRS διευκολύνοντας την έκτακτη εκπομπή που πρέπει να γίνει χωρίς παρεμβολές.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM