Στο σύστημα Inmarsat είναι πιθανό να στείλετε SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων). Το μόνο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας είναι ότι το στέλνετε μέσω LES που πρέπιε να ελέγχεται από πάροχο που προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Κατά την αποστολή SMS πρέπει να ετοιμάζετε το μήνυμα έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το πρδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο του παρόχου του LES. Ένας πάροχος που υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία SMS είναι η Stratos Mobile Networks στην Ολλανδία. Η Stratos Mobile Networks προσφέρει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες που λένε πώς να στέλνετε SMS μέσω του συστήματος Inmarsat C. Λέγεται C-SMS. Τις περισσότερες φορές ένας LES ονομάζεται σύμφωνα με την πόλη η το χωριό που είναι κοντά του. Στην Ολλανδία αυτό το χωριό λέγεται Burum.
Κατά την αποστολή SMS π.χ. στο ολλανδικό κινητό τηλέφωνο +31(0)615404564 μέσω του LES Burum τον οποίο χειρίζεται η by Stratos Mobile Networks Ολλανδίας πρέπει να προετοιμάζετε το μήνυμα ως εξής:
Ετοιμάστε το κείμενο του SMS ξεκινώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό, βάλτε ένα κενό και μετά το κείμενο. Μετά την προετοιμασία του κειμένου πρέπει να το προσδιορίσουμε στο Βιβλίο διευθύνσεων ως special και να χρησιμοποιήσουμε ειδικό τον κώδικα πρόσβασης SMS ή το 696. Ως LES πρέπει να επιλέξουμε τον Burum (αυτός είναι ο ολλανδικός που χειρίζεται η Stratos).Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C


 • Επιλέξτε File στο μενού στην κορυφή της οθόνης με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Επιλέξτε New ASCII με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Τώρα ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κορυφή του πεδίου κειμένου και μπορεί να προστεθεί κείμενο πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο με την παρακάτω μορφή: 31615404564 κείμενο...
 • Αφού εισαχθεί το κείμενο μπορείτε να το στείλετε αμέσως (Alt,T: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποστολής) ή να το αποθηκεύσετε Alt,F,S: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποθήκευσης αρχείων).
 • Πηγαίνετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων πιέζοντας το Κενό.
 • Επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση email με τα βελάκια και πατήστε Enter ή προσθέστε μια καινούργια στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το special και συμπληρώνοντας τον ειδικό κωδικό πρόσβασης των SMS ή το 696.
 • Πηγαίνετε στο Land Station (επίγειος σταθμός) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό. Μετά επιλέξτε τον Land Earth Station Burum (τον ολλανδικό που χειρίζεται η Stratos) με τα βελάκια και επιβεβιώστε την επιλογή σας με το Enter.
 • Πηγαίνετε στο [X] Text in editor με τα βελάκια (περάστε αυτό το στοιχείο όταν θεέλετε να στείλετε το μήνυμα κειμένου σας από την οθόνη). Επιλέγοντας το Κενό σε αυτή τη θέση θα αφαιρέσει το [ ] Text in editor και το File: παρακάτω σε αυτό το πεδίο αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενός αποθηκευμένου αρχείου.
 • Πηγαίνετε στο μενού priority (προτεραιότητα) με τα βελάκια και επιλέξτε την προτεραιότητα του μηνύματος (Routine, Non Urgent or Distress) με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο request confirmation (αίτηση αναφοράς) και αποφασίστε αν θέλετε να σας παραδοθεί αναφορά επιβεβαίωσης. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Print με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε να τυπώσετε το αρχείο. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο immediate transmission με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε άμεση αποστολή. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Send με τα βελάκια και πατήστε enter (ή εισάγετε κωδικό αν προστατεύεται).
 • Το SMS θα αποσταλεί στον LES και μετά την επιτυχή παράδοση θα δεχτείτε επιβεβαίωση, αν το έχετε επιλέξει.
 • Κατά την αποστολή του μηνύματος αναβοσβήνει τη ενδεικτική λυχνία Send στον πομποδέκτη και το πεδίο της κατάστασης στην οθόνη γράφει Sending.
Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων μπορεί να παρακολουθείται στο ημερολόγιο αποστολών (transmit log).


Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM