Στο σύστημα Inmarsat μπορεί να στείλει e-mail. Το μόνο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας είναι ότι το στέλνετε μέσω LES που πρέπιε να ελέγχεται από πάροχο που προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Κατά την αποστολή e-mail πρέπει να ετοιμάζετε το μήνυμα έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το πρδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο του παρόχου του LES. Ένας πάροχος που υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία e-mail είναι π.χ. η Stratos Mobile Networks.
Η Stratos Mobile Networks προσφέρει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες που λένε πώς να στέλνετε e-mail μέσω του συστήματος Inmarsat C. Λέγεται C-mail.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C


 • Επιλέξτε File στο μενού στην κορυφή της οθόνης με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Επιλέξτε New ASCII με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Τώρα ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κορυφή του πεδίου κειμένου και μπορεί να προστεθεί κείμενο πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο.
 • Αφού εισαχθεί το κείμενο μπορείτε να το στείλετε αμέσως (Alt,T: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποστολής) ή να το αποθηκεύσετε Alt,F,S: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποθήκευσης αρχείων).
 • Πηγαίνετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων πιέζοντας το Κενό.
 • Επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση email με τα βελάκια και πατήστε Enter ή προσθέστε μια καινούργια στο Βιβλίο Διευθύνσεων.
 • Πηγαίνετε στο Land Station (επίγειος σταθμός) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό. Μετά επιλέξτε Land Earth Station με τα βελάκια και επιβεβιώστε την επιλογή σας με το Enter.
 • Πατήστε τα βελάκια για να περάσετε την τονισμένη περιοχή στο πεδίο MORE E-mail. Το παράθυρο More E-mail έχει κλασικές καταχωρήσεις των email όπως Cc, Bcc και Θέμα. Θα εμφανιστούν μόνο οι καταχωρήσεις που προσφέρονται από τον επιλεχθέντα πάροχο διαδικτύου.
 • Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα βελάκια για να κινηθείτε στα διαφορετικά πεδιά. Πατήστε Enter όταν είστε έτοιμοι για να επιστρέψετε στο παράθυρο κανονικής αποστολής.
 • Πηγαίνετε στο Send με τα βελάκια και πατήστε enter (ή εισάγετε κωδικό αν προστατεύεται).
 • Το email θα αποσταλεί στον LES και μετά την επιτυχή παράδοση θα δεχτείτε επιβεβαίωση, αν το έχετε επιλέξει.
 • Κατά την αποστολή του μηνύματος αναβοσβήνει τη ενδεικτική λυχνία Send στον πομποδέκτη και το πεδίο της κατάστασης στην οθόνη γράφει Sending.
Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων μπορεί να παρακολουθείται στο ημερολόγιο αποστολών (transmit log).

Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM