Η λέξη φαξ είναι συντόμευση του facsimile (τηλεομοιοτυπία). Αυτό προέρχεται από το λατινικό fac simile που σημαίνει κάνω όμοιο. Είναι μια τεχνολογία τηλεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αντιγράφων κειμένων, κυρίως με τη χρήση οικονομικών συσκευών που λειτουργούν στο τηλεφωνικό δίκτυο.
Το φαξ είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων. Αυτό το σύστημα των φαξ χρησιμοποιεί ένα κλασικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας στην ξηρά το οποίο συνδέει όλα τα τηλέφωνα. Είναι δυνατό να στείλετε φαξ και σε τερματικά Inmarsat με τηλεφωνικές δυνατότητες όπως τα Inmarsat B, M ή F77.
Όταν στέλνετε φαξ μέσω του τερματικού Inmarsat C πρέπει να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου με το πρωτόκολλο ASCII. Όταν πρόκειται να στείλετε το μήνυμα πρέπει να το προσδιορίσετε στο μενού αποστολών (βιβλίο διευθύνσεων) ως φαξ.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Για την προετοιμασία και αποστολή φαξ:
 • Επιλέξτε File στο μενού στην κορυφή της οθόνης με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Επιλέξτε New ASCII με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Τώρα ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κορυφή του πεδίου κειμένου και μπορεί να προστεθεί κείμενο πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο.
 • Αφού εισαχθεί το κείμενο μπορείτε να το στείλετε αμέσως (Alt,T: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποστολής) ή να το αποθηκεύσετε Alt,F,S: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποθήκευσης αρχείων).
 • Πηγαίνετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων πιέζοντας το Κενό.
 • Επιλέξτε μια διεύθυνση φαξ με τα βελάκια και πατήστε Enter ή προσθέστε μια καινούργια στο Βιβλίο Διευθύνσεων.
 • Πηγαίνετε στο Land Station (επίγειος σταθμός) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό. Μετά επιλέξτε Land Earth Station με τα βελάκια και επιβεβιώστε την επιλογή σας με το Enter.
 • Πηγαίνετε στο [X] Text in editor με τα βελάκια (περάστε αυτό το στοιχείο όταν θεέλετε να στείλετε το μήνυμα κειμένου σας από την οθόνη). Επιλέγοντας το Κενό σε αυτή τη θέση θα αφαιρέσει το [ ] Text in editor και το File: παρακάτω σε αυτό το πεδίο αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενός αποθηκευμένου αρχείου.
 • Πηγαίνετε στο μενού priority (προτεραιότητα) με τα βελάκια και επιλέξτε την προτεραιότητα του μηνύματος (Routine, Non Urgent or Distress) με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο request confirmation (αίτηση αναφοράς) και αποφασίστε αν θέλετε να σας παραδοθεί αναφορά επιβεβαίωσης. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Print με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε να τυπώσετε το αρχείο. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο immediate transmission με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε άμεση αποστολή. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Send με τα βελάκια και πατήστε enter (ή εισάγετε κωδικό αν προστατεύεται).
 • Το φαξ θα αποσταλεί στον LES και μετά την επιτυχή παράδοση θα δεχτείτε επιβεβαίωση, αν το έχετε επιλέξει.
 • Κατά την αποστολή του μηνύματος αναβοσβήνει τη ενδεικτική λυχνία Send στον πομποδέκτη και το πεδίο της κατάστασης στην οθόνη γράφει Sending.
Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων μπορεί να παρακολουθείται στο ημερολόγιο αποστολών (transmit log).


Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM