Κατά τη δεκαερία του 1930 η δρομολόγηση μηνυμάτων ήταν το τελευταό μεγάλο εμπόδιο για την πλήρη αυτοματοποίηση. Οι μεγάλοι πάροχοι τηλεγραφίας άρχισαν να αναπτύσσουν συστήματα που χρησιμοποιούσαν περιστροφική κλήση σαν του τηλεφώνουν για τη σύνδεση τηλέτυπων. Αυτές οι μηχανές λέγονταν τέλεξ. Το τέλεξ είναι ένα σύστημα εκπομπής μηνυμάτων κειμένου. Γι' αυτό το σύστημα του τέλεξ υπάρχει ένα σταθερό δίκτυο στη στεριά που συνδέει όλα τα τερματικά τέλεξ. Ανάμεσα σ' αυτό το δίκτυο υπάρχει επίσης μια σύνδεση που είναι δυνατή μέσω των LES προς το σύστημα Inmarsat ή μέσω των Παράκτιων Ναυτιλιακών Ραδιοσταθμών προς ασυρμάτα τερματικά τέλεξ MF/HF που συνδέονται με ασυρμάτους MF/HF σε πλοία.
Όταν στέλνετε ένα τέλεξ πρέπει να επιλέγετε New TELEX στην καρτέλα file του μενού. Όταν στέλνετε αυτό το τέλεξ πρέπει να το σημειώνετε στο βιβλίο διευθύνσεων ως τύπο μηνύματος τέλεξ.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος τέλεξ:

 • Επιλέξτε File στο μενού στην κορυφή της οθόνης χρησιμοποιώντας τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Επιλέξτε New TELEX με τα βελάκια και πατήστε Enter.
 • Τώρα ο κέρσορας αναβοσβήνει στην κορυφή του πεδίου κειμένου και μπορεί να προστεθεί κείμενο πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο.
 • Αφού εισαχθεί το κείμενο μπορείτε να το στείλετε αμέσως (Alt,T: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποστολής) ή να το αποθηκεύσετε Alt,F,S: συνδυασμός για είσοδο στο μενού αποθήκευσης αρχείων).
 • Πηγαίνετε στο Βιβλίο Διευθύνσεων πιέζοντας το Κενό.
 • Επιλέξτε μια διεύθυνση με τα βελάκια και πατήστε Enter ή προσθέστε μια καινούργια στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Για να επιλέξετε το μέγεθος των χαρακτήρων (5,7 ή 8 bit) π.χ. όταν επιλέγετε τα 5 bit κάθε χαρακτήρας (γράμμα, αριθμός) αποτελείται από 5 bit. Σε αυτή τη σειρά χαρακτήρων των 5 bits δεν διατίθενται ειδικοί χαρακτήρες. Τα 5 bit είναι φυσικά η φθηνότερη επιλογή, γιατί ο υπολογισμός του κόστους θα είναι ...$/256 bits. Όταν στέλνετε τέλεξ σε έναν επίγειο χειριστή συστήματος τέλεξ είναι σημαντικό να επιλέγετε τον κώδικα των 5 bit γιατί το επίγειο τέλεξ χρησιμοποιεί τη σειρά χαρακτήρων των 5 bit.
 • Πηγαίνετε στο Land Station (επίγειος σταθμός) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό. Μετά επιλέξτε Land Earth Station με τα βελάκια και επιβεβιώστε την επιλογή σας με το Enter.
 • Πηγαίνετε στο [X] Text in editor με τα βελάκια (περάστε αυτό το στοιχείο όταν θεέλετε να στείλετε το μήνυμα κειμένου σας από την οθόνη). Επιλέγοντας το Κενό σε αυτή τη θέση θα αφαιρέσει το [ ] Text in editor και το File: παρακάτω σε αυτό το πεδίο αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενός αποθηκευμένου αρχείου.
 • Πηγαίνετε στο μενού priority (προτεραιότητα) με τα βελάκια και επιλέξτε την προτεραιότητα του μηνύματος (Routine, Non Urgent or Distress) με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο request confirmation (αίτηση αναφοράς) και αποφασίστε αν θέλετε να σας παραδοθεί αναφορά επιβεβαίωσης. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Print με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε να τυπώσετε το αρχείο. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο immediate transmission με τα βελάκια και αποφασίστε αν θέλετε άμεση αποστολή. Μπορεί να επιλεγεί με το Κενό.
 • Πηγαίνετε στο Send με τα βελάκια και πατήστε enter (ή εισάγετε κωδικό αν προστατεύεται).
 • Το τέλεξ θα αποσταλεί στον LES και μετά την επιτυχή παράδοση θα δεχτείτε επιβεβαίωση, αν το έχετε επιλέξει.
 • Κατά την αποστολή του μηνύματος αναβοσβήνει τη ενδεικτική λυχνία Send στον πομποδέκτη και το πεδίο της κατάστασης στην οθόνη γράφει Sending.
Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων μπορεί να παρακολουθείται στο ημερολόγιο αποστολών (transmit log). Αυτό είναι στο μενού. Σε αυτό θα βρείτε επίσης τις λεπτομέρειες του μηνύματος όπως το συνολικό αριθμό των χαρακτήρων ή την ποσότητα των bits που περιέχει το μήνυμα.Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM