Όταν έχει δημιουργηθεί ένα μήνυμα και πρέπει να αποσταλεί σε μια διεύθυνση πρέπει να προσδιοριστεί τι είδος μήνυμα είναι (π.χ. φαξ, e-mail, τέλεξ, κλπ). Επίσης πρέπει να προσδιοριστεί ο τελικός προορισμός, π.χ. ο αριθμός του φαξ. Έτσι όπως είναι δομημένο το μήνυμα ο χρήστη πρέπει να προσδιορίσει αν κάθε χαρακτήρας αποτελείται από 5, 7 ή 8 bits. 'Οσο περισσότερα bits έχει κάθε χαρακτήρας τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος του μηνύματος. Αυτές οι πληροφορίες για τον αριθμό bits ανά χαρακτήρα διατίθενται στο εγχειρήδιο χρήστη ή παρέχονται από τον πάροχο του LES που χρησιμοποιείτε συνήθως. Κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες δεν είναι διαθέσιμοι στην ομάδα χαρακτήρων των 5 bits (αλφάβητο ITA-2) π.χ. ο χαρακτήρας @. Για παράδειγμα για να στείλουν email σε μορφή 5 bits, οι χρήστες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι διαθέσιμοι στο αλφάβητο ITA-2 με ένα συνδυασμό χαρακτήρων που μπορεί να επεξεργαστεί η πλατφόρμα του παρόχου. Π.χ. το valter_suban@gmail.com πρέπει να γραφτεί: valter(u)suban(a)gmail.com.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα βιβλίο διευθύνσεων του τερματικού μηνυμάτων. Αυτές οι διευθύνσεις μπορούν να αποθηκευτούν (έως και 100 διευθύνσεις) έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα στείλετε ένα μήνυμα στην ίδια διεύθυνση να πρέπει να το επιλέξετε μόνο από το βιβλίο διευθύνσεων.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Προσθήκη καταχώρησης στο Βιβλίο Διευθύνσεων:
  • Πατήστε F3 για να βρεθείτε στο βιβλίο διευθύνσεων ή επιλέξτε Transmit και Κενό στο πεδίο της διεύθυνσης (Alt, T, Κενό) για να μπείτε στο παράθυρο του Βιβλίου Διευθύνσεων.
  • Επιλέξτε New στο μενού με τα βελάκια και πατήστε Enter.
  • Πληκτρολογήστε το όνομα του προορισμού (π.χ. φαξ Ιδρύματος Ναυτιλίας) και πατήστε Enter.
  • Επιλέξτε Fax με τα βελάκι και πατήστε το Κενό.
  • Πηγαίνετε στο πεδίο του Αριθμού με τα βελάκια και συμπληρώστε τον αριθμό 31562446601 (αριθμός φαξ (0)562-446601 στην Ολλανδία, κωδικών χώρας 31).
  • Επιλέξτε το μέγεθος των bit κάθε χαρακτήρα (π.χ. 7 bit) με τα βελάκια και πατήστε το Κενό.
  • Πηγαίνετε στο ΟΚ με τα βελάκια και πατήστε Enter.
  • Τώρα η διεύθυνσηνθα αποθηκευτεί και μπορεί να επιλεγεί από το Select του μενού χρησιμοποιώντας τα βελάκια και πατώντας Enter.

Η διαγραφή μιας ήδη αποθηκευμένης διεύθυνσης μπορεί να γίνει πηγαίνοντας στη διεύθυνση στη λίστα διευθύνσεων με τα βελάκια. Μετά επιλέξτε Erase από τη μπάρα του μενού με τα βελάκια και πατήστε Enter.


Περιγραφή
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM