Για τη σωστή λειτουργία του Inmarsat C πρέπει να είναι αναμμένες όλες οι συσκευές του Inmarsat C. Στο πρώτο στάδιο το Inmarsat C θα ελέγξει τη σωστή λειτουργία όλων των παραμέτρων και των συνδεδεμένων μερών του εξοπλισμού. Μετά θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύνδεση (Log In). Αυτή η διαδικασία αποτελείται από την εκπομπή μιας σύντομης αναγγελίας (που ενημερώνει ότι το τερματικό είναι αναμμένο και θα είναι διαθέσιμο) προς τον NCS της προτιμούμενης Ωκεάνιας Περιοχής. Στο πομποδέκτη θα έχει οριστεί ως προεπιλογή μία από τις τέσσερις Δορυφορικές Περιοχές του Inmarsat. Αυτή η προεπιλεγμένη περιοχή είναι η περιοχή στη οποία θα συνδεθεί το τερματικό. 'Οταν αυτή η περιοχή δεν είναι εντός εμβέλειας, το τερματικό θα επιλέξει κάποια άλλη. Κανονικά η θέση θα ενημερώνεται μέσω του ενσωματωμένου στο τερματικό Inmarsat GPS. Όταν το τερματικό είναι συνδεδεμένο στο δορυφόρο, η περιοχή και η ισχύς του σήματος θα εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης.
Μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το τερματικό θα γίνει ελέγχος εξουσιοδότησης (περιγραφή αυτή της διαδικασίας υπάρχει στο εγχειρήδιο χρήστη του τερματικού). 'Οταν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος το τερματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο σύστημα Imarsat C.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του Inmarsat C

Ανάψτε το τερματικό:
  • Τερματικό μηνυμάτων: ανάψτε το για να εμφανιστή η οθόνη εκκίνησης.
  • Περιμένετε να εξαφανιστεί η οθόνη εκκίνησης μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για θα εμφανιστεί το παράθυρο Capsat. Η επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (εδίο κατάστασης) θα γράφει Transceiver not connected (μη συνδεδεμένος πομποδέκτης).
  • Γυρίστε το κουμπί λειτουργία στο ON στο πίσω μέρος του πομποδέκτη και περιμένετε σχεδόν 23 δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της θέσης σε λειτουργία. Η επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το πεδίο της κατάστασης, γράφει log in (συνδεδεμένος. Αυτό θα αλλάξει μετά το όνομα της Ωκεάνιας Περιοχής στην οποία έχει γίνει η σύνδεση.
  • Το GPS θα δείξει την κατάστασή του στην κορυφή της οθόνης.
  • Η κατάσταση σήματος του Inmarsat θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης. Περισσότερα κουτάκια σημαίνουν δυνατότερο σήμα (πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον 3 κουτάκια για να υπάρχει αξιόπιστο σήμα).
  • Το ρολόι του συστήματος θα εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης.
  • Όταν το τερματικό ολοκληρώσει τη σύνδεση δυην οθόνη θα εμφανιστεί ενα παράθυρο (login successfull) το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το πλήκτρο ESC.
  • Τώρα το τερματικό θα είναι έτοιμο για χρήση.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM