Στον προσομοιωτή η συσκευή είναι ένας πομποδέκτης Thrane &Thrane SAILOR TT-3020 (2) με το τερματικό μηνυμάτων Trane &Thrane SAILOR TT-3606E (1).
Ο πομποδέκτης διαθέτει δύο κουμπιά (Stop και Distress) στη μπροστινή μεριά. Το πλήκτρο Distress βρίσκεται κάτω από ένα καπάκι για να μην τεθεί σε λειτουργία κατά λάθος. Ο διακόπτης on/off που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τερματικού δε φαίνεται στον προσομοιωτή. Στη μπροστινή μεριά υπάρχουν επίσης πέντε ενδεικτικές λυχνίες (power,login, send, και and distress).
Το τερματικό μηνυμάτων αποτελείται από μια οθόνη και ένα δίσκο που βρίσκεται κάτω από αυτή την οθόνη και ένα πληκτρολόγιο. Όταν το τερματικό Inmarsat είναι αναμμένο και κάνει συνδέεται με έναν από τους τέσσερις δορυφόρους το τερματικό είναι έτοιμο να λάβει μηνύματα κειμένου, μηνύματα EGC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπομπή. Πρέπει να υπάρχει πάντα συνδεδεμένος εκτυπωτής στο τερματικό. Αυτός ο εκτυπωτής δεν είναο κομμάτι του προσομοιωτή.


inmarsatc

Το 1 είναι το τερματικό μηνυμάτων με το δίσκο. Αυτό το τερματικό θα δείξει μέσω ενδεικτικών λυχνίων ποια είναι η κατάσταση του πομποδέκτη. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την εκπομπή μηνυμάτων κινδύνου με το κουμπί Distress ή για παύση της αποστολής μέσω του πλήκτρου Stop.
Το 2 είναι τ τερματικό Inmarsat C. Σε αυτό το τερματικό συνδέεται το τερματικό μηνυμάτων στο οποίο ελέγχουμε την αποστολή και λύψη μηνυμάτων.
Το 3 είναι ένα κουμπί που μας επιτρέπει στον προσομοιωτή να δείξουμε διαφορετικά είδη ληφθέντων μηνυμάτων MSI. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί το τερματικό θα προσομοιάζει τη λήψη ενός νέου μηνύματος MSI και θα το δείχνει στην οθόνη του τερματικού.

menu

Η παραπάνω οθόνη δείχνει την οθόνη του τερματικού η οποία είναι πάντ απαρόμοια. Στην επεξήγηση και στις άλλες προσομοιώσεις του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες εικόνες και περιγραφές που προαναφέρθηκαν όπω π.χ. menu bar, status field, text field, κλπ.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM