Η επικοινωνία μέσω του τερματικού του inmarsat C θα είναι πάντα μια μεταφορά δεδομένων (βλ. εικόνα κάτω από το κέιμενο) Αυτή η μεταφορά δεδομένων θα έχει πάντα τη μορφή "αποθήκευση και προώθηση". Αυτό σημαίνει ότι δε θα γίνεται ποτέ άμεση σύνδεση μεταξύ του τερματικού Inmarsat C και του τελικού προορισμού. Γι' αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει τηλεφωνική κλήση μέσω αυτού του συστήματος Inmarsat C. Κανονικά το τερματικό θα στέλνει το μήνυμά του στον επιλεγμένο LES σε ένα κανάλι που καθοδηγείται από το NCS. Το ολοκληρωμένο μήνυμα θα αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή στον LES. Το μήνυμα θα παίρνει έναν αριθμό αναφοράς από τον LES. Μετά την εκπομπή του μηνύματος ο LES θα προωθήσει το αποθηκευμένο μήνυμα στη διεύθυνση μεταβίβασης. Όταν το μήνυμα παραδοθεί ο LES θα δώσει στον αποστολέα Αναφορά Παράδοσης (PDN), , εφόσον ο αποστολέας έχει ζητήσει αυτή την υπηρεσία.
Αυτή η PDN θα χρεώνεται από τον LES. Όταν ένα μήνυμα δεν μπορεί να παραδοθεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση ο αποστολέας θα λαμβάνει Αναφορά Μη Παράδοσης (NDN). Σε αυτή τη NDN θα εξηγείται μέσω ενός κώδικα (βλ. κωδικούς σφαλμάτων στο παράρτημα) γιατί απέτυχε η παράδοση. Κανονικά η NDN είναι δωρεάν. Αυτό εξαρτάται από την πολιτική του χρησιμοποιούμενου LES.
Στο σύστημα Inmarsat μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς υπηρεσιών Δύο Ψηφίων για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών άμεσα μέσω των επιλεγμένων LES. Π.χ. αν θέλετε να λάβετε ιατρικές συμβουλές εισάγετε τον κωδικό 32. Τώρα ο επιλεγμένος LES θα προωθήση το μήνυμά σας απευθείας σε ένα γιατρό ή νοσοκομείο. Ι κατάλογος που περιέχει τους κωδικούς υπηρεσιών Δύο Ψηφίων υπάρχει στο παράρτημα.

data transfer via Inmarsat C

Μεταφορά δεδομένων μέσω του συστήματος Inmarsat C


Ο σταθμός Inmarsat στο πλοίο λέγεται Νηόφερτος Επίγειος Σταθμός (SES), ο σταθμός Inmarsat σε αυτοκίνητα ή αεροπλάνα λέγεται Κινητός Επίγειος Σταθμός (MES).

Είδη Μηνυμάτων του Inmarsat C

Το σύστημα Inmarsat C μπορεί να εκπέμπει διάφορα είδη μηνυματων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή:
  • TELEX.
  • Fax.
  • Δεδομένων,
  • E-mail και
  • SMS (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)
Το είδος των μηνυμάτων και ο τρόπος (μορφή) που στέλνονται τα μηνύματα εξαρτάται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε από των παροχές του LES.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM