Εκκίνηση του τερματικού και είσοδος

Οταν ανάβετε τη συσκευή όλα τα εξαρτήματα θα ελέγχονται αυτόματα και το τερματικό ξεκινά να κάνει Log in με την προεπιλεγμένη Ωκεάνια Περιοχή. Log in σημαίνει ότι το τερματικό εκπέμπει μέσω δορυφόρου προς τον NCS. Αυτή η εκπομπή περιέχει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το τερματικό είναι αναμμένος και ότι θα είναι διαθέσιμο μέσω του χρησιμοποιούμενου δορυφόρου. Όταν ο προεπιλεγμένος δορυφόρος δεν είναι εντός εμβέλειας το τερματικό θα αρχίσει να σαρώνει για τον ισχυρότερο λαμβάνοντα δορυφόρο με τον οποίο θα k;anei Log in. Αν αποτύχει to Log in θα πρέπει να εισάγετε χειροκίνητα την κατάλληλη Ωκεάνια Περιοχή. Μετά τη διαδικασία τoυ Log in το τερματικό θα επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία του Log in ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κανονικά θα πρέπει να έχετε στο νού σας την τρέχουσα NAVAREA όταν αποφασίζεται σε πιο δορυφόρο θα συνδεθείτε. Ο λόγος επιλογής του δορυφόρου πρέπει να βασίζεται στην τρέχουσα γεωγραφική θέση σε σχέση με την υπάρχουσα NAVAREA. Τα σήματα EGC SafetyNET μιας NAVAREA κανονικά εκπέμπονται από έναν δορυφόρο. Αυτός ο δορυφόρος που στέλνει τα σήματα SafetyNET για τη NAVAREA σας είναι αυτός στον οποίο πρέπει να συνδεθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα SafetyNET παρακαλώ κοιτάστε το κεφάλαιο των MSI. Πριν σβήσετε το τερματικό του Inmarsat C πρέπει να κάνετε log out. Το τερματικό σας θα στείλει ένα μήνυμα στον NCS με το οποίο θα του λέει ότι στο εξής δε θα είναι διαθέσιμο.

coverage

Χάρτης Δορυφορικής Κάλυψης - POR: Ωκεάνια Περιοχή Ειρηνικού, AOR-W: Δυτική Ωκεάνια Περιοχή Ατλαντικού, AOR-E: Ανατολική Ωκεάνια Περιοχή Ατλαντικού, IOR: Ωκεάνια Περιοχή Ινδικού.

Εξουσιοδότηση

Πριν χρησιμοποιήσετε το τερματικό Inmarsat πρέπει να εξουσιοδοτηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα εξουσιοδότησης.
Σ' αυτή τη φόρμα πρέπει να είναι γραμμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, του πλοίου και του εξοπλισμού. Κανονικά οι κρατικές αρχές θα σας δώσουν τον αριθμό Inmarsat την ώρα που παίρνετε την άδεια χρήσης του νηόφερτου σταθμού σας. Ο αριθμός Inmarsat C είναι η ταυτότητα του τερματικού που αποτελείται από 9 αριθμούς που ξεκινάει με το 4. Μέσα στο σύστημα του Inmarsat το είδος του τερματικού Inmarsat αναγνωρίζεται από τον πρώτο αριθμό. Ένα παράδειγμα αριθμού Inmarsat C είναι το 424404310, όπου το 4 είναι ο αναγνωριστικός αριθμός του Inmarsat C, το 244 είναι το MID (Ψηφία Ναυτιλιακής Ταυτότητας) που είναι ένας αναγνωρισμένος αριθμός κράτους (σε αυτό το παράδειγμα το 244 είναι η Ολλανδία) και οι τελευταίοι πέντε αριθμοί αφορούν το σταθμό GMDSS. Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί το τερματικό θα γίνει δοκιμή εξουσιοδότησης. Μετά από αυτό τον έλεγχο το τερματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα Inmarsat.

Υπηρεσία Ενισχυμένης Ομαδικής Κλήσης Inmarsat (EGC)

Το σύστημα Inmarsat προσφέρει μια υπηρεσία για την εκπομπή Πληροφοριών Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI), την υπηρεσία Ενισχυμένης Ομαδικής Κλήσης (EGC).
Η υπηρεσία EGC, που λειτουργεί στο σύστημα Inmarsat C, χρησιμοποιείται για την αποστολή ομαδικών μηνυμάτων. Αυτό σημαίνει την αποστολή μηνυμάτων σε περισσότερα από ένα πλοία ταυτόχρονα. Για περισσότερες εξηγήσεις για την EGC δείτε το κεφάλαιο των MSI.

Ενημέρωση θέσης

Κανονικά το τερματικό θα είναι συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό GPS. Μερικές φορές το GPS είναι ενσωματωμένο στον πομποδέκτη του Inmarsat C. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ακριβής θέση γιατί η θέση του τερματικού θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπομπή σήματος κινδύνου. Η θέση θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το τερματικό Inmarsat C για την επιλογή των ληφθένων μηνυμάτων MSI. Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε το τμήμα της EGC στο κεφάλαιο των MSI.
Όταν υπάρχει πρόβλημα στην αυτόματη ενημέρωση θέσης θα πρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη θέση. Αυτή η χειροκίνητη ενημέρωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά ανά τέσσερις ώρες.

Υπολογισμός κόστους

Το κόσος από την αποστολή ενός μηνύματος Inmarsat C θα υπολογίζεται από τη συνολική ποσότητα bytes που στάλθηκε. Η τιμή της μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό καθορίζεται από τον LES. Οι χρεώσεις υπολογίζονται μετρώντας τον αριθμό των πακέτων 256 bit που έχει σταλεί (ανά ένα τέταρτο του Kbyte).
Π.χ. ένα μήνυμα περιέχει 0,75 KBit. Η τιμή είναι 0,21 $/256 bits.
Τώρα υπολογίζετε το συνολικό αριθμό των bits: 0,75 x 1024 = 768 bits.
Ο αριθμός των πακέτων των 256 Bits είναι: 768/256= 3.
Η τιμή του μηνύματος θα είναι 3 x 0,21 = $ 0,63.

Η λήψη μηνυμάτων είναι δωρεάν.
Όταν κάποιος προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα σε ένα αποσυνδεδεμένο τερματικό το σύστημα θα πει στον αποστολέα ότι το τερματικό δεν είναι διαθέσιμο και δε θα τον χρειώσει.
Όταν το τερματικό σβήσει χωρίς να γίνει αποσύνδεση ο LES θα προσπαθήσει 5 φορές να παραδόσει το μήνυμα και ο αποστολέας θα χρεωθεί.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM