Τα ληφθέντα σήματα καταχωρούνται από τον ασύρματο MF/HF και μπορούν να διαβαστούν αργότερα. Η μνήμη του ασυρμάτου VHF είναι περιορισμένη κι έτσι μπορούν να καταγραφούν μόνο τα τελευταία 16 ή 10. Συνήθως πρώτο φαίνεται το πιο πρόσφατο σήμα.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Στο ημερολόγιο DSC διατίθενται μόνο οι κλήσεις των τελευταίων 48 ωρών χωρισμένες σε 3 ομάδες:
  • Rx κινδύνου,
  • άλλες Rx και
  • κλήσεις Tx.
Πιέστε το πλήκτρο Menu, επιλέξτε την επιλογή DSC LOG και μετά επιλέξτε μία από τις παραπάνω ομάδες με τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ. Μετά κοιτάξτε τη λίστα των καταχωρημένων σημάτων.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM