Είναι ένα είδος Σήματος DSC και όχι κατηγορία. Συχνά όμως εντοπίζεται σε πολλούς ασυρμάτους MF/HF σαν συγκεκριμένο είδος Σήματος Ρουτίνας. Το Ομαδικό Σήμα είναι Σήμα Ρουτίνας που στέλνεται σε Ομαδικές MMSIMMSI ξεκινά με "0").

Για παράδειγμα, ο αντιπρόσωπος της εταιρείας από την οποία νοικιάσαμε το σκάφος για την κρουαζιέρα που κάνουμε μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα σκάφη του στόλου.

Μετά την εκπομπή ενός Ομαδικού Σήματος στα 2177 kHz, η φωνητική επικοινωνία συνεχίζεται στο επιλεγμένο κανάλι εργασίας

Εξάσηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Το Ομαδικό Σήμα εκπέμπεται στην ομαδική MMSI στα 2177 kHz. Ακολουθεί φωνητική επικοινωνία στο επιλεγμένο κανάλι εργασίας.

Λήψη Ομαδικού Σήματος

Μετά τη λήψη ενός Ομαδικού Σήματος στη συσκευή DSC ο ασύρματος θα συντονιστεί αυτόματα στο κανάλι εργασίας. Στη συνέχεια πρέπει να ακουστεί ένα φωνητικό μήνυμα στο κανάλι εργασίας και η φωνητική επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί.
Μετά τη λήψη ενός Ομαδικού Σήματος μπορείτε να δεχτείτε ή να απορρίψετε την κλήση.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM