Εκπομπή σε μία ή περισσότερες συχνότητες MF/HF DSC από ένα άτομο ή σκάφος που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.
Το σήμα Κινδύνου μεταδίδει τις παρακάτω πληροφορίες
 • Την MMSI του σκάφους.
 • Τη θέση του σκάφους (είτε από ένα αλληλοσυνδεδεμένο GPS είτε χειροκίνητα από τον χειριστή).
 • Την ώρα UTC που υποδηλώνει πότε καταγράφηκε η τελευταία θέση.
 • Το είδος του Κινδύνου (παραμένει απροσδιόριστο στην περίπτωση των Απρσδιόριστων Σημάτων Κινδύνου).
 • Τη συχνότητα εκπομπής
 • Τις μετέπειτα κλήσεις δηλαδή ραδιοτηλεφωνία RT ή (NBDP/SITOR)
Η θέση του σκάφους και η UTC η οποία δείχνει την ώρα που καταγράφηκε η τελευταία θέση και μεταδίδονται σε ένα Σήμα Κινδύνου είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για την αποστολή διάσωσης. Έτσι αν ο ασύρματος MF/HF δεν είναι συνδεδεμένος με GPS ή αν η αυτόματη προσθήκη θέσης μέσω του GPS δεν είναι έγκυρη, η θέση και η ώρα πρέπει να καταγράφονται χειροκίνητα. Η ελάχιστη συνιστώμενη ώρα μεταξύ των καταγραφών δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες.


Η εκπομπή γίνεται προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ και λαμβάνεται από όλους τους σταθμούς εντός του εύρους MF/HF που μεταδίδουν το σήμα.
Κανονικά μόνο ένας CRS αναμένεται να αναγνωρίσει το Σήμα Κινδύνου DSC μέσω της DSC και να λειτουργήσει ως συντονιστής της διάσωσης που πιθανώς θα περιλαμβάνει άλλα σκάφη στην κοντινή περιοχή. Απαντώντας σε ένα σήμα κινδύνου DSC με DSC θεωρείστε ο συντονιστής της διάσωσης. Γι' αυτό το λόγο στα σήματα Κινδύνου απαντούν CRS.
Μετά το σήμα Κινδύνου DSC, ο σταθμός που βρίσκεται σε κίνδυνο θα στείλει ένα μήνημα κινδύνου φωνητικά ή μέσω τέλεξ σε μια συνδεόμενη συχνότητα. Να θυμάστε πάντα να σημειώνετε όσα λέγονται κατά τη φωνητική εκπομπή του σήματος κινδύνου, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κοιτάξετε αργότερα κάποιες πληροφορίες. Κάτι άλλο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μπορεί να δεχτείτε μηνύματα Κινδύνου από πολύ μακριά. Να ελέγχετε λοιπόν τη θέση του σταθμού που βρίσκεται σε κίνδυνο με τη δική σας και να αποφασίζετε αν είστε αρκετά κοντά για να βοηθήσετε, αν χρειαστεί.

MAYDAY, MAYDAY MAYDAY

ΕΔΩ (Όνομα του πλοίου που κινδυνεύει 3 φορές)

ΣΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ή/και MMSI (του σκάφους που κινδυνεύει)
MAYDAY
(MMSI του σκάφους που κινδυνεύει), (Όνομα του σκάφους που κινδυνεύει), (Σήμα κλήσης του σκάφους που κινδυνεύει)
ΘΕΣΗ (Θέση του σκάφους) ΣΤΙΣ (Ωρα της θέσης του σκάφους ως προς τη UTC)
(Είδος ατυχήματος)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
(Αριθμός επιβατών - Άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες SAR όπως καιρικές συνθήκες, ενεργοποίηση EPIRB κλπ.)
ΟΒΕΡ

Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος Κινδύνου

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
ΕΔΩ Ιστιοφόρο Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ.
ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Sierra 5 Lima 1 2
MAYDAY
278054321, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2
ΘΕΣΗ 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά ΣΤΙΣ 0545 UTC
Εσπασε το κατάρτι και η μηχανή δεν είναι αρκετά δυνατή για να μην πέσουμε στη βραχώδη στεριά.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
5 επιβάτες και λόγω ισχυρών ανέμων μπορούμε να μείνουμε στο σκάφος για περίπου δύο μηδέν λεπτά.
ΟΒΕΡ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος Κλήσης

Τα μηνύματα κινδύνου δεν πρέπει να ξεκινούν με "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY" αν έχει ήδη αποσταλεί Σήμα και Μήνυμα Κινδύνου. Το σήμα κινδύνου πρέπει να ξεκινά με το MAYDAY σε αυτή την περίπτωση.

Υπάρχουν τρεις τύποι Σήματος Κινδύνου.

Απροσδιόριστο Σήμα Κινδύνου

Αυτό εκπέμπεται με την πίεση ενός ή περισσότερων κουμπιών, που κανονικά καλύπτονται από ένα προστατευτικό καπάκι, για μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως 5 δευτερόλεπτα.
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει χρόνος να συνταχθεί σήμα γιατί:
 • η θέση και η ώρα που θα σταλούν δεν έχει ελεγχθει και διορθωθεί ώστε να είναι ενημερωμένη.
 • το σήμα δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τη φύση του κινδύνου (στέλνεται η λέξη "Απροσδιόριστο").

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Αν είναι απαραίτητο ανάψτε τη συσκευή DSC πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
 2. Σηκώστε το καπάκι που καλύπτει το πορτοκαλί κουμπί και πιέστε το για 3 δευτερόλεπτα.
 3. Το σήμα κινδύνου θα συνοδεύεται από έναν ήχο.
 4. Το μήνυμα κινδύνου στέλνετε στο συνεχόμενο τόνο.
 5. Περιμένετε την αναγνώριση του κινδύνου και ξεκινήστε τη διαδικασία του mayday. Εκτός αν ακυρωθεί χειροκίνητα, πιέζοντας το πλήκτρο CANCEL ή σβήνοντας τη μονάδα, το σήμα κινδύνου επαναλαμβάνεται αυτόματα κάθε 3½-4½ λεπτά όπως να ληφθή αναγνώριση.


Προσδιορισμένο Σήμα Κινδύνου

Αυτό στέλνεται προγραμματίζοντας τον Ελεγκτή DSC να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τη φύση του κινδύνου και για να ενημερωθεί η ώρα και η θέση χειροκίνητα αν χρειάζεται. Το Προσδιορισμένο Σήμα Κινδύνου αποστέλεται στη συνέχεια με το πάτημα ενός ή περισσότερων κουμπιών για 5 δευτερόλεπτα μετά τον προγραμματισμό.

Παρακάτω αναφέρονται διεθνώς αναγνωρισμένα Είδη Κινδύνου:
 • Φωτιά/Έκρηξη
 • Πλημμύρα
 • Σύγκρουση
 • Προσάραξη
 • Μπατάρισμα/Ανατροπή
 • Βύθιση
 • Αχρηστευμένο & Ακυβέρνητο
 • Εγκατάλειψη
 • Άνθρωπος στη θάλασσα
 • Απροσδιόριστο (όπως και στο απροετοιμαστο Απροσδιόριστο Σήμα Κινδύνου)

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

 1. Αν είναι απαραίτητο ανάψτε τον πατώντας το πλήκτρο ON/OFF.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Menu.
 3. Επιλέξτε DSC CALL από το μενού SELECT με το πάνω και κάτω βελάκι.
 4. Πατήστε OK όταν ανάψει η μπάρα DSC CALL.
 5. Στο παράθυρο που λέγεται: SELECT TYPE OF CALL επιλέξτε DISTRESS.
 6. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε ALERT
 7. Στο παράθυρο που λέγεται: SELECT NATURE OF DISTRESS επιλέξτε το είδος κινδύνου που ταιριάζει με το πάνω και κάτω βελάκι.
 8. Στο παράθυρο POS. AND TIME OF POSITION μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση και την ώρα του κινδύνου με το πλήκτρο CHANGE και το αριθμολόγιο. Βάλτε UNKNOWN αν η θέση του κινδύνου είναι άγνωστη.
 9. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με το ΟΚ.
 10. Σηκώστε το καπάκι που καλύπτει ο κόκκινο κουμπί DISTRESS και πιέστε το για 3 δευτερόλεπτα.
 11. Μετά από αυτό η ΚΛΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
 12. Αφού στείλετε την κλήση κινδύνου DSC MF/HF, δέκτης DSC θα περιμένει την αναγκώριση της DSC (AWAITING DSC ACKNOWLEDGEMENT).
 13. Η αναμετάδοση της κλήσης DSC θα επαναλαμβάνετε κάθε 3 ½ - 4 ½ λεπτά μέχρι να ληφθεί αναγνώριση.


Αναμετάδοση Κινδύνου (MF)

Αυτό γίνεται μόνο όταν ένας σταθμός μαθαίνει ότι:
 • Ένα άλλο άτομο/σκάφος βρίσκεται σε Κίνδυνο και δεν μπορεί να στείλει μόνο του το Σήμα Κινδύνου, π.χ κόκκινες φοωτοβολίδες μέσα στη νύχτα, ή
 • το σήμα Κινδύνου δεν αναγνωρίστηκε από CRS και δεν υπάρχουν μετέπειτα σήματα σε συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ κι έτσι η κλήση κινδύνου DSC δε συνεχίζεται.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)
ΛΗΨΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ MAYDAY ΑΠΟ (MMSI του σκάφους που κινδυνεύει), (Όνομα του σκάφους που κινδυνεύει), (Σήμα κινδύνου του σκάφους που κινδυνεύει)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
(μήνυμα που λήφθηκε από το σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο ή λεπτομέρειες του κινδύνου)
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΟΒΕΡ
Πρότυπο Αναμετάδοσης Κλήσης και Μηνύματος Κινδύνου

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

ΕΔΩ Επιβατηγό οχηματαγωγό Κάθριν, Κάθριν, Κάθριν
MAYDAY
278054321, Σπίνακερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2
ΘΕΣΗ 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά ΣΤΙΣ 0545 UTC
Εσπασε το κατάρτι και η μηχανή δεν είναι αρκετά δυνατή για να μην πέσουμε στη βραχώδη ξηρά.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
5 επιβάτες και λόγω ισχυρών ανέμων μπορούμε να μείνουμε στο σκάφος για περίπου δύο μηδέν λεπτά.
ΟΒΕΡ
Παράδειγμα Αναμετάδοσης Κλήσης και Μηνύματος Κινδύνου

Όταν λαμβάνεται ένα Σήμα Κινδύνου από έναν CRS, πρέπει να γίνεται άμεση αναγνώριση DSC από αυτόν. Αν το Σήμα Κινδύνου DSC δεν αναγνωριστεί, ο Ελεγκτής DSC επαναλαμβάνει αυτόματα την εκπομπή σε διαστήματα 4 ½ λεπτών. Η επαναλαμβανόμενη εκπομπή μπορεί να γίνει και χειροκίνητα ακυρώνοντας αρχικά το Σήμα Κινδύνου και επαναπρογραμματίζοντας προηγουμένως τον Ελεγκτή DSC πιέζοντας τα κουμπιά Κινδύνου για 5 δευτερολεπτα. Όταν εκπέμπεται αναγνώριση Σήματος Κινδύνου DSC αυτό σταματά αυτόματα την επανάληψη του Σήματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναγνώριση περιλαμβάνουν:
 • την MMSI του CRS που κάνει την αναγνώριση,
 • την MMSI του σταθμού που βρίσκεται σε Κίνδυνο.
Οποιοδήποτε μετέπειτα Μήνυμα Κινδύνου που εκπέμπεται στα 2182 kHz θα αναγνωριστεί φωνητικά από τον CRS και τα κοντινά σκάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του CRS.

Αναμετάδοση Κινδύνου (HF)

Αυτό γίνεται μόνο όταν ένας σταθμός μαθαίνει ότι:
 • Ένα άλλο άτομο/σκάφος βρίσκεται σε Κίνδυνο και δεν μπορεί να στείλει μόνο του το Σήμα Κινδύνου, π.χ κόκκινες φοωτοβολίδες μέσα στη νύχτα, ή
 • το σήμα Κινδύνου δεν αναγνωρίστηκε από CRS και δεν υπάρχουν μετέπειτα σήματα σε συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ.
Σημείωση: Η κλήση αναμετάδοσης κινδύνου πρέπει να απευθύνεται σε CRS ή RCC.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF


Λήψη Σήματος Κινδύνου (MF)

Μετά τη λήψη ενός Σήμερος Κινδύνου στα 2187.5 kHz πρέπει να ακουστεί ένα Μήνυμα Κινδύνου στις συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ. Μετά περιμένετε να αναγνωρίσει ένας CRS την κλήση και τη μετέπειτα επικοινωνία στις συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ. Αν μπορεί να βοηθήσει το σκάφος σας, αναγνωρίστε εσείς την κλήση μέσω RT στα 2182 kHz.
Αν ένα Σήμα Κινδύνου δεν ακολουθηθεί από εκπομπή RT στα 2182 kHz ή δεν αναγνωριστεί από κάποιον άλλο σταθμό, αναγνωρίστε την κλήση μέσω RT στα 2182 kHz και προχωρήστε με φωνητική επικοινωνία στα 2182 kHz και προσπαθήστε να ενημερώσετε τις αρχές ξηράς με οποιοδήποτε μέσο.

MAYDAY
(MMSI του σκάφους που βρίσκεται σε Κίνδυνο), (Όνομα του σκάφους που βρίσκεται σε Κίνδυνο, 3 φορές), (Σήμα Κλήσης του σκάφους που βρίσκεται σε Κίνδυνο)
ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους που μιλάει 3 φορές), (Σήμα Κλήσης του σκάφους)
ΕΛΗΦΘΗ MAYDAY
Πρότυπο αναγνώρισης Σήματος Κινδύνου σε RT

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF


Λήψη Σήματος Κινδύνου (HF)

Μετά τη λήψη ενός Σήμερος Κινδύνου στα 2187.5 kHz πρέπει να ακουστεί ένα Μήνυμα Κινδύνου στις συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ. Μετά περιμένετε να αναγνωρίσει ένας CRS την κλήση και τη μετέπειτα επικοινωνία στις συνδεδεμένες συχνότητες RT ή τέλεξ. Αν μπορεί να βοηθήσει το σκάφος σας, επικοινωνήστε με τον RCC με το πιο αποτελεσματικό μέσο.
Αν ένα Σήμα Κινδύνου δεν αναγνωριστεί από CRS και δεν ακολουθηθεί από RT ή τέλεξ, εκπέμψτε ένα προσδιορισμένο Σήμα Αναμετάδοσης Κινδύνου με DSC προς τον CRS.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF


Έλεγχος επικοινωνίας στη RT

Σε περίπτωση κινδύνου επιβάλλεται αυτόματα σιγή στις συνδεδεμένες συχνότητες RT. Συνεπώς πρέπει να περιορίζεται. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται από τις φωνητικές εκπομπές όλων των σταθμών με τη χρήση λέξεων διαδικασιών.
SEELONCE MAYDAY σημαίνει ότι η συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο και τις αρχές που ανταποκρίνονται (και από τα υπόλοιπα πλοία που ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο). Χρησιμοποιείται από την αρχή που ανταποκρίνεται όταν ένα άλλο σκάφος παρεμβάλεται στην κλήση κινδύνου.
SEELONCE DISTRESS σημαίνει ότι η συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το σκάφος που κινδυνεύει και την αρχή που ανταποκρίνεται (και από τα υπόλοιπα πλοία που ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο). Χρησιμοποιείται από την αρχή που ανταποκρίνεται όταν ένα άλλο σκάφος παρεμβάλεται στην κλήση κινδύνου.
PRUDONCE σημαίνει ότιH SYXN;OTHTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για περιορισμένη χρήση ασυρμάτου. Χρησιμοποιείται από την αρχή που ανταποκρίνεται όταν έχουν αντιμετωπιστεί τα αρχικά προβλήματα και αναμένεται ότι ο κίνδυνος δεν θα περάσει σύντομα.
SEELONCE FEENEE σημαίνει ότι ο κίνδυνος πέρασε και μπορεί να ξεκινήσει ξανά η φυσιολογική χρήση του ασυρμάτουΣτις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται από έναν CRS.
Όλα τα μηνύματα ελέγχου των επικοινωνιών ακολουθούν το ίδιο πρότυπο. Απλά χρησιμοποιούνται διαφορετικές λέξεις σε διαφορετικές περιστάσεις

MAYDAY
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΕΔΩ (Όνομα σκάφους ή αρχής 3 φορές)
(Ημερομηνία και ώρα σε UTC)
(MMSI του σκάφους που κινδυνεύει), (Όνομα του σκάφους που κινδυνεύει), (Σήμα Κλήσης του σκάφους που κινδυνεύει)
(λέξη διαδικασίας)
ΚΛΕΙΝΩ
Πρότυπο Κλήσης και Μηνύματος για τον έλεγχο της ραδιοεπικοινωνίας

MAYDAY

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ RCC ΚΟΠΕΡ, RCC ΚΟΠΕΡ, RCC ΚΟΠΕΡ 21 Νοεμβρίου στις 0615 UTC

278054321, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

ΛΗΞΗ ΣΙΓΗΣ

ΚΛΕΙΝΩ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνυμάτων που ανακοινώνουν ότι η κατάσταση κινδύνου τελείωσε

Ακύρωση Λάθους Συναγερμού

Αν γίνει εκπομπή Σήματος Κινδύνου κατά λάθος, το Σήμα πρέπει να πάψει να επαναλαμβάνεται πιέζοντας το κουμπί Cancel ή Stop ή κλείνοντας τον ασύρματο MF/HF DSC (θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα). Τότε πρέπει να σταλεί φωνητικό σήμα σε όλους τους σταθμούς στη συνδεδεμένη συχνότητα RT που θα ακυρώνει το σήμα δηλώνοντας ότι στάλθηκε κατά λάθος.

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ (MMSI του σκάφους), (Όνομα του σκάφους 3 φορές), (Σήμα κλήσης του σκάφους)

ΘΕΣΗ (θέση σκάφους) ΣΤΙΣ (Ώρα της θέσης του σκάφους σε UTC)

ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΥ ΤΗΣ (Αρχική ημερομηνία και ώρα σήματος κινδύνου σε UTC)

ΟΒΕΡ
Πρότυπο Σήματος και Μηνύματος για την ακύρωση λάθος Σήματος Κινδύνου

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΕΔΩ 278054321, Σπινάκερ, Σπινάκερ, Σπινάκερ, σήμα κλήσης Sierra 5 Lima 1 2

ΘΕΣΗ 450 36' Βόρεια 0130 32' Ανατολικά ΣΤΙΣ 0550 UTC

ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΥ ΤΗΣ 21ης Νοεμβρίου στις 0545 UTC

ΟΒΕΡ
Παράδειγμα Σήματος και Μηνύματος για την ακύρωση λάθος Σήματος Κινδύνου
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM