Όταν είναι στη θάλασσα και εκτός της Θαλάσσιας Περιοχής Α1 όλα τα σκάφη που δεν υπάγονται στη Solas θα πρέπει να παρακολουθούν διαρκώς τα 2182 kHz. Αυτό επιτρέπει στο χειριστή να παρακολουθεί τα 2182 kHz και οποιαδήποτε άλλη συχνότητα με γρήγορες εναλλαγές. Η δέκτης μένει στη συχνότητα στην οποία γίνεται εκπομπή. Η συχνότητα μπορεί να περάσει χειροκίνητα στην επόμενη στην ακολουθία σάρωσης ή να παραληφθεί από τον κύκλο σάρωσης.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Για να ξεκινήσει η σάρωση πιέστε το πλήκτρο Sc.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο NEXT για να περάσετε στην επόμενη μορφή σάρωσης
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CHANGE για να τροποποιήσετε τη συχνότητα σάρωσης
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CANCEL για να ακυρώσετε τη σάρωση
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσει η σάρωση

Διατίθενται τα παρακάτω είδη σάρωσης.
Παρακολούθηση τηλεφωνίας:
Έως και 10 κανάλια τηλεφωνίας.
Ο ρυθμός σάρωσης είναι περίπου ένα κανάλι ανά 2 δευτερόλεπτα.
Πολλαπλή παρακολούθηση:
Μία συχνότητα DSC (συνήθως τα 2177 kHz) και έως 10 κανάλια τηλεφωνίας.
Ο ρυθμός σάρωσης είναι περίπου ένα κανάλι ανά 2 δευτερόλεπτα. Η συχνότητα DSC παρακολουθείται σύντομα σε κάθε αλλαγή καναλιού.
Παρακολούθηση δύο καναλιών:
Μία συχνότητα DSC (συνήθως τα 2177 kHz) και η τρέχουσα συχνότητα τηλεφωνίας.
Η συχνότητα DSC παρακολουθείται σύντομα κάθε δύο δευτερόλεπτα.
Παρακολούθηση DSC:
Έως και 6 συχνότητες DSC.
Ο ρυθμός σάρωσης είναι περίπου 6 συχνότητες DSC ανά δύο δευτερόλεπτα.
Εναρξη σάρωσης και πέρασα σε όλες τις διαθέσιμες μορφές σάρωσης, αλλαγή καναλιού CH 242 στην πολλαπλή παρακολούθηση στο CH 252, ακύρωση σάρωσης
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM