Όλοι οι ασύρματοι MF/HF χρειάζονται κάποιο φωτισμό για την οθόνη και τα πλήκτρα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα φωτός, δηλαδή μέρα/νύχτα. Αυτό γίνεται με το "DIM" ή με το κουμπί που έχει μια λάμπα.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

Για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού πιέστε το κουμπί Dim.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM