Το ON/OFF συνδέει τον ασύρματο MF/HF με την πηγή ισχύος του, οπότε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ασύρματος είναι άχρηστος. Για κάποια όργανα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλήκτρο ελέγχου, αλλά στις πιο φορητές συσκευές συνδυάζεται με τον έλεγχο της έντασης.

Η ένταση αυξάνει ή χαμηλώνει το επίπεδο του ήχου από το ηχείο.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF

O MF/HF ανάβει πιέζοντας απλώς το κουμπί ON/OFF/Ένταση για 4 δευτερόλεπτα. Φαίνεται πάντα σε ένα παράθυρο αντίστροφης μέτρησης στην οθόνη, εκτός αν ο ασύρματος βρίσκεται σε λειτουργία κινδύνου. Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές (σύστημα συναγερμού, ακουστικά, μονάδες ελέγχου) θα λειτουργήσουν μόνο αν είναι αναμένος ο ασύρματος MF/HF.
Η οθόνη εκκίνησης δείχνει την τελευταία χρησιμοποιούμενη ρύθμιση.
Σημείωση: Η συσκευή θα πρέπει να είναι συνεχώς αναμμένη όταν είστε στη θάλασσα για να γίνεται διαρκείς παρακολούθηση DSC.

Η ένταση του ηχείο (εσωτερικού και εξωτερικού) ρυθμίζεται στρέφοντας το πλήκτρο της ΕΝΤΑΣΗΣ. Το επίπεδο φαίνεται στην οθόνη. Για αύξηση της έντασης στρίψτε το κουμπί δεξιά. Η ένταση μπορεί να μηδενιστεί (mute) στρέφοντας το κουμπί αριστερά.