Ο ασύρματος ραδιοτηλεφωνίας MF/HF λέγεται συχνά ασύρματος SSB. Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που συχνά λέγεται Πομποδέκτης (Tx/Rx), ο οποίος επιτρέπει στο χειριστή να εκπέμπει ή να λαμβάνει πληροφορίες μέσω φωνής.Οι ασύρματοι MF/HF χρησιμοποιούν τη ρύθμιση SSB για τη φωνητική επικοινωνία.

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των ασυρμάτων MF/HF είναι ότι δεν μπορούν να "απευθυνθούν" σε ένα συγκεκριμένο ασύρματο. Η φωνή που εκπέμπεται από έναν ασύρματο MF/HF ακούγεται σε όλους τους ασυρμάτους MF/HF εντός εμβέλειας.

Λόγω αυτού οι ασύρματοι MF/HF περιέχουν τον ελεγκτή MF/HF. Η λειτουργία του μπορεί να θεωρηθεί ενας συνδυασμός του κανονικού τηλεφώνου και του ασυρμάτου. Η DSC λειτουργεί μέσω του Ελεγκτή ή Μόντεμ DSC που στέλνει απλά μια ριπή ψηφιακού κώδικα στις συχνότητες της DSC στις MF/HF DSC, και "περικλείει" αυτόματα έναν άλλο ασύρματο MF/HF. Αυτό γίνεται γιατί ο κάθε ελεγκτής DSC MF/HF εχει μια ξεχωριστή MMSI που λειτουργεί σαν τηλεφωνικός αριθμός.

ssb

Τα βασικά εξαρτήματα ενός ασυρμάτου MF/HF είναι:

  • Ένας δέκτης (Rx) με ένα ακουστικό ή και ένα μικρόφωνο,
  • Ένας πομπός (Tx) με ένα μικρόφωνο -το μικρόφωνο και το ακουστικό συνήθως συνδυάζονται σε μία συσκευή,
  • Ένας Ελεγκτής MF/HF DSC,
  • Μια κεραία που επιτρέπει λειτουργία simplex και duplex,
  • Παροχή ενέργειας - συνήθως μια μπαταρία 12 V ή 24 V.

Οι Μεσαίες Συχνότητες (MF) που έχουν οριστεί για τη ναυτική επικοινωνία κυμαίνονται από τα 1605 kHz έως τα 3800 kHz και λέγονται ζώνη "t".

ΖΩΝΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ DSC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RT
HF 2 MHz
2187,5 kHz 2182,0 kHz
Οι Μεσαίες Συχνότητες που χρησιμοποιούνται
για σήματα κινδύνου και ασφαλείας

Οι Υψηλές Συχνότητες (HF) που έχουν οριστεί για τη ναυτική επικοινωνία κυμαίνονται από τα 4000 kHz έως 27500 kHz και λέγονται ζώνη "u". Χωρίστηκε στις παρακάτω υποζώνες: των 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Μόνο οι πρώτες πέντε χρησιμοποιούνται για την αποστολή σημάτων κινδύνου και ασφάλειας.

ΖΩΝΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ DSC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RT
HF 4 MHz
4207,5 kHz 4125,0 kHz
HF 6 MHz
6312,0 kHz 6215,0 kHz
HF 8 MHz
8414,5 kHz 8291,0 kHz
HF 12 MHz
12577,0 kHz 12290,0 kHz
HF 16 MHz
16804,5 kHz 16420,0 kHz
Οι Υψηλές Συχνότητες που χρησιμοποιούνται
για σήματα κινδύνου και ασφαλείας

Τοποθέτηση του ασυρμάτου MF/HF

Ο ασύρματος VHF πρέπει να τοποθετείται:
  • μακριά από τη βροχή και το άμεσο ηλιακό φως,
  • έτσι ώστε ο ήχος και η δόνηση της μηχανής ή άλλοι ήχοι να μη δυσκολεύουν το χειριστή να ακούσει,
  • σε μια άνετη θέση που να επιτρέπει την εύκολη χρήση και ανάγνωση των ενδείξεών του,
  • τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την πυξίδα, μαγνητική ή ηλεκτρονική.
Συνήθως τοποθετείται στην καμπίνα των μικρών σκαφών ή στη γέφυρα των μεγαλύτερων.

Τοποθέτηση της κεραίας MF/HF

Η κεραία των MF/HF δε χρειάζεται να βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό σημείο για να έχει τη μέγιστη εμβέλεια ασυρμάτου, γιατί ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την εμβέλεια είναι η μέρα. Τη νύχτα χρησιμοποιούνταοι οι ζώνες επικοινωνίας των 4 & 6 MHz. Το πρωί των 12 & 16 MHz.

Σύνδεση με μια πηγή πλοήγησης

Συνίσταται να συνδέετε τον ασύρματο με μια εξωτερική πηγή πλοήγησης, για παράδειγμα ένα GPS ή ένα chartplotter. Έτσι ο ασύρματος MF/HF μπορεί να εντοπίζει τη θέση και την ώρα. Όταν ο ασύρματος MF/HF δεν είναι συνδεδεμένος με ένα GPS, ο πομποδέκτης θα σημαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι δεν έχει θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε κατάσταση κινδύνου όπως θα εξηγηθεί λεπτομερώς σας επόμενα κεφάλαια.

Προϋποθέσεις της σύμβασης SOLAS

Τα σκάφη της SOLAS που πλέουν έξω από τη Θαλάσσια Περιοχή Α1 πρέπει να φέρουν έναν ασύρματο MF/HF που να μπορεί να εκπέμπει σήματα DSC.
Ο ασύρματος MF/HF θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς και αυτόματα τα 2187.5 kHz (MF) όταν το σκάφος είναι στη Θαλάσσια περιοχή Α2.
Όταν το σκάφος είναι στη Θαλάσσια Περιοχή Α3 ή Α4 θα πρέπει να παρακολουθούνται διαρκώς και αυτόματα τα 8414.5 kHz και οι επιπλέον συχνότητες HF εξαρτώνται από τις συνθήκες διάδοσης, δηλαδή τα 4 ή 6 MHz το βράδυ και τα 12 ή 16 MHz το πρωί.
Συνήθως οι ελεγκτές MF/HF DSC διευκολύνουν την παρακολούθηση όλων των συχνοτήτων DSC, δηλαδή πέντε από τη ζώνη των HF και μία από τη ζώνη των MF.
Οι χειριστές ασυρμάτου πρέπει να τηρούν επίσης ημερολόγιο για τις κλήσεις του ασυρμάτου.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM