Ο Ελεγκτής VHF DSC έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες στις οποίες μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση από το Menu όταν ο ασύρματος VHF είναι σε λειτουργία DSC. Το εύρος των λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με τα μοντέλα των ασυρμάτων VHF. Τρεις από αυτές διατίθενται σε όλους τους ασυρμάτους VHF:
 • Εισαγωγή θέσης και ώρας χειροκίνητα
 • Εισαγωγή αριθμών MMSI (MMSI και Ομαδικές MMSI - ο αριθμός της MMSI πρέπει να προγραμματιστεί από τον προμηθευτή του ασυρμάτου VHF DSC)
 • Επεξεργασία του καταλόγου των MMSI

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης

Υπάρχουν 16 επίπεδα αντίθεσης για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αντίθεση οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες φωτός στις οποίες χειρίζεστε τον ασύρματο και για να σας προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα ορατότητας.
 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu
 2. Πιέστε το πλήκτρο LCD
 3. Πιέστε τα πλήκτρα up και down για να ρυθμίσετε την αντίθεση (από το -7 στο +8)
 4. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο C

Ρύθμισης της αντίθεσης της οθόνης

Χειροκίνητη εισαγωγή θέσης και ώρας

Η θέση που εμφανίζεται στην οθόνη είναι το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και ο Ελεγκτής VHF DSC μπορεί κανονικά να αλληλεπιδράσει με ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GPS, π.χ. 45036N 013032E στις 1615 UTC.

Αν δε διατίθεται GPS ή αν το αλληλεπιδρών GPS χαλάσει, τότε πρέπει να ενημερώσετε χειροκίνητα τη θέση σας. Μέχρι την εισαγωγή, στην οθόνη εμφανίζεται η φράση "Δεν υπάρχει διαθέσιμη Θέση".

Η συνιστώμενη ελάχιστη ώρα μεταξύ των καταχωρήσεων δεν ξεπερνά τις 4 ώρες. Επίσης αν το επιτρέπει ο χρόνος, κατά την εκπομπή ενός Σήματος Κινδύνου καλό είναι να ελέγχετε και να διορθώνετε τη θέση για να είναι όσο το δυνατό πιο έγκυρη.

 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu
 2. Πιέστε το πλήκτρο Posn
 3. Πιέστε το πλήκτρο Posn
 4. Εισάγεται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα N, S, E, W αν υπάρχουν
 5. Πιέστε το πλήκτρο E
 6. Εισάγετε την ώρα UTC (24ωρη μορφή) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
 7. Πιέστε το πλήκτρο E
 8. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο C

Χειροκίνητη εισαγωγή θέσης και ώρας

Εισαγωγή αριθμών MMSI

Ο ασύρματος VHF DSC ορίζεται μοναδικά με έναν αριθμό MMSI που παραχωρείται στο σκάφος από τις εθνικές αρχές. Ο αριθμός της MMSI προγραμματίζεται στον ασύρματο VHF DSC. Αν ο ασύρματος ανήκει σε μια "ομάδα" που έχει επίσης μια μοναδική Ομαδική MMSI, τότε αυτό μπορεί να προγραμματιστεί στον ασύρματο VHF DSC.

Εισαγωγή αριθμού MMSI - Ο μοναδικός αριθμός MMSI που παραχωρείται στο σκάφος πρέπει να προγραμματιστεί από τον προμηθευτή του ασυρμάτου VHF DSC. Συνήθως χρειάζεται ένας κωδικός ή μια ειδική διαδικασία για να γίνει αυτό. Γι' αυτό ο χρήστης μπορεί απλά να δει τον αριθμό της MMSI, αλλά όχι να τον αλλάξει.

Εισαγωγή του αριθμού της Ομαδικής MMSI - Μπορεί να εισαχθεί ή να τροποποιηθεί με την παρακάτω διαδικασία:
 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu
 2. Πιέστε το πλήκτρο More
 3. Πιέστε το πλήκτρο MMSI
 4. Πιέστε το πλήκτρο right
 5. Εισάγετε την Ομαδική MMSI με το πληκτρολόγιο
 6. Πιέστε το πλήκτρο E
 7. Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο C

Εισαγωγή αριθμού Ομαδικής MMSI

Επεξεργασία του καταλόγου των MMSI

Ο καταλογος των MMSI είναι σχεδιασμένος για την αποθήκευση των σημαντικών ή των συχνότερα χρησιμοποιούμενων αριθμών MMSI όπως συμβαίνει και στη μνήμη των κινητών τηλεφώνων. Χρησιμοποιείται για όλα τα Σήματα Ρουτίνας που έχουν καταχωρήσεις στον κατάλογο των MMSI όπου αναφέρεται το όνομα και ο αριθμός της MMSI.

Ο κατάλογος επιτρέπει την αποθήκευση έως και 16 αριθμών MMSI στη μνήμη του ασυρμάτου VHF.

Για να μπείτε στον κατάλογο:
 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu
 2. Πιέστε το πλήκτρο More
 3. Πιέστε το πλήκτρο Dir (η βασική οθόνη του καταλόγου δείχνει τον αριθμό των καταχωρήσεων)
Τότε μπορείτε να δειτε τις καταχωρήσεις του καταλόγου, να τις επεξεργαστείτε, να τις διαγράψετε ή να εισάγετε νέες καταχωρήσεις.

Για να προστεθεί μια νέα καταχώρηση στον κατάλογο:
 1. Πιέστε το πλήκτρο Add
 2. Εισάγετε το όνομα της νέας καταχώρησης με το πληκτρολόγιο
 3. Πιέστε το πλήκτρο E
 4. Εισάγετε τον αριθμό MMSI με το πληκτρολόγιο
 5. Πιέστε το πλήκτρο E
Για να δείτε τις καταχωρήσεις του καταλόγου:
 1. Πιέστε το πλήκτρο View
 2. Πιέστε τα πλήκτρα Next ή Back για να περάσετε τις καταχωρήσεις
Για να επεξεργαστείτε μια καταχώρηση του καταλόγου:
 1. Πιέστε το πλήκτρο Edit καθώς βλέπετε την επιθυμητή καταχώρηση
 2. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα right που δείχνουν τις πληροφορίες που πρόκειται να εισαχθούν ξανά (όνομα ή MMSI)
 3. Πιέστε το πλήκτρο E
Για να διαγράψετε μια καταχώρηση από τον κατάλογο:
 1. Πιέστε το πλήκτρο Edit καθώς βλέπετε την επιθυμητή καταχώρηση
 2. Πιέστε το πλήκτρο Del
 3. Πιέστε το πλήκτρο Yes


Προσθήκη νέας καταχώρησης, επεξεργασία καταχώρησης και διαγραφή καταχώρησης στον κατάλογο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου των πλήκτρων

Όλες οι πιέσεις πλήκτρων στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF συνήθως επιβεβαιώνονται με έναν "ήχο" που μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει σε όλες τις λειτουργίες πρώτου επιπέδου. Οι λειτουργίες δεύτερου επιπέδου, στις οποίες έχει κανείς πρόσβαση πιέζοντας και κρατώντας ένα πλήκτρο, π.χ. ρύθμιση του καναλιού χρήστη, θα εξακολουθήσουν να επιβεβαιώνονται ακουστικά με ένα "διπλό ήχο" που δε μπορεί να απενεργοποιηθεί.
 1. Πιέστε το πλήκτρο Menu
 2. Πιέστε το πλήκτρο More
 3. Πιέστε το πλήκτρο More
 4. Πιέστε το πλήκτρο Beep
 5. Για επανενεργοποιήσετε τον ήχο πιέστε ξανά το πλήκτρο Beep
 6. Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο C


Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM