Είναι ένα είδος Σήματος DSC και όχι κατηγορία. Συχνά όμως εντοπίζεται σε πολλούς συρμάτους VHF σαν συγκεκριμένο είδος Σήματος Ρουτίνας. Το Ομαδικό Σήμα είναι Σήμα Ρουτίνας που στέλνεται σε Ομαδικές MMSIMMSI ξεκινά με "0").

Για παράδειγμα, ο αντιπρόσωπος της εταιρείας από την οποία νοικιάσαμε το σκάφος για την κρουαζιέρα που κάνουμε μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα σκάφη του στόλου.

Μετά την εκπομπή του Ομαδικού Σήματος στο VHF CH 70, η φωνητική επικοινωνία συνεχίζεται στο κανάλι εργασίας.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Παρακάτω αναφέρεται η διαδικασία για την εκπομπή ενός Ομαδικού Σήματος στην Ομαδική MMSI στην οποία ανήκει ο ασύρματός μας στο VHF CH 70 χρησιμοποιώντας τον Ελεγκτή VHF DSC:
 1. Επιλέξτε το κανάλι εργασίας σε λειτουργία Ασυρμάτου
 2. Περάστε στη λειτουργία DSC
 3. Πιέστε το πλήκτρο Call
 4. Πιέστε το πλήκτρο Type τρεις φορές για να περάσετε τα διάφορα είδη σημάτων μέχρι το Ομαδικό Σήμα
 5. Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι που θα χρησιμοποιηθεί στη φωνητική επικοινωνία (εκ προεπιλογής είναι ίδιο με το κανάλι εργασίας)
  • Από τα προγραμματισμένα VHF CH 06, 08, 72 και 77 - πιέστε το πλήκτρο Chan για να τα περάσετε και πιέστε Ε, ή
  • Εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό του καναλιού - χρησιμοποιήστε τον αριθμό του καναλιού και πιέστε το Ε.
    
 6. Πιέστε το πλήκτρο Send
 7. Πιέστε το πλήκτρο E

Σύνταξη και εκπομπή Ομαδικού Σήματος στο VHF CH 70

Το Ομαδικό Σήμα εκπέμπεται στην ομαδική MMSI στο VHF CH 70. Ακολουθεί φωνητική επικοινωνία στο επιλεγμένο κανάλι εργασίας.

Λήψη Ομαδικού Σήματος

Μετά τη λήψη ενός Ομαδικού Σήματος στο VHF CH 70 ο ασύρματος θα συντονιστεί αυτόματα στο κανάλι εργασίας. Στη συνέχεια πρέπει να ακουστεί ένα φωνητικό μήνυμα στο κανάλι εργασίας και η φωνητική επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί.

Εξάσκηση στον εξομοιωτή του ασυρμάτου VHF

Μετά τη λήψη του Ομαδικού Σήματος μπορείτε:
 • Να αποδεχτείτε το σήμα: Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ.
 • Να απορρίψετε το σήμα: Πιέστε το πλήκτρο C για να σταματήσει ο ήχος και να καθαρίσει η οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο Stop για να σταματήσει μόνο ο ήχος.

Λήψη Ομαδικού Σήματος
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM