ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Η ομιλία και η ακρόαση στον ασύρματο είναι διαφορετικές από την κανονική ομιλία και ακρόαση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όταν μιλάμε. Η καθαρότητα της εκπομπής του ασυρμάτου απαιτεί να αλλάξουμε τις φυσικές συνήθειες τις ομιλίας σε μια πιο συνειδητοποιημένη διαδικασία όπου τονίζονται η καθαρότητα, η συντομία και η βεβαιότητα. Ο χειριστής είναι υποχρεωτικό να ακολουθεί τις οδηγίες της προφοράς. Όπως βλέπετε από την έκφραση των αριθμών, το αρχικό σύστημα αλλάζει με ένα άλλο που είναι πιθανότερο να διασφαλίσει ακριβείς εκπομπές και κατανόηση.

Εκτός από το να ακολουθεί τη συγκεκριμένη προφορά και τις διαδικασίες, ο χειριστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ακρίβεια της προφοράς και να μην εισάγει επιπλέον ήχους στο λόγο του -ακόμη και ενστικτώδεις ήχους όπως "α", "ε", "χμ", κλπ. Στην αρχή κάθε εκπομπής ο χειριστής θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση του μικροφώνουν έτσι ώστε να μη βρίσκεται ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά από αυτό. Σε επείγουσες καταστάσεις οι ομιλητές συνηθίζουν να βάζουν το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα τους, μπερδεύοντας τους ήχους και καθιστώντας τους ακατανόητους.

Οι βασικές οδηγίες είναι οι εξής:
 • Να χρησιμοποιείτε όλες τις τυποποιημένες λέξεις, κώδικες και φράσεις
 • Να μιλάτε καθαρά χωρίς να εκπέμπετε άσχετους ήχους
 • Να βρίσκεται, όταν υπάρχει χρόνος, τον τόνο που είναι πιο κατανοητός καθώς και την καλύτερη απόσταση του στόματος από το μικρόφωνο, τον καλύτερο ρυθμό και ένταση
 • Να ακολουθείτε την καθιερωμένη σειρά εκπομπής όπου είναι δυνατό
Οι περισσότερες μη επειγουσες κλήσης ακολουθούν το ίδιο μοτίβο:
 • Η ταυτότητα του σταθμού που καλείται ακολυθούμενη από το "ΕΔΩ + (την ταυτότητά σας)" ακολουθούμενα από τη λέξη "ΟΒΕΡ", η οποία τελειώνει πάντα το δικό σας μέρος της συνομιλίας.
 • Αφού γίνει επαφή, οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε να στείλετε ακολουθεί την ταυτότητά σας και ακολυθείται από το "Όβερ".

Σημαντικές λέξεις διαδικασιών

Πριν αναφέρουμε τις σημαντικές λέξεις και φράσεις ίσως θα ήταν καλό να αναφέρουμε την προτεραιότητα των σημάτων:
 1. Σήμα κινδύνου (μέγιστη προτεραιότητα)
 2. Μηνύματα έκτακτης ανάγκης
 3. Μηνύματα ασφαλείας
 4. Οδηγίες πλεύσης: πορεία
 5. Μηνύματα SAR
 6. Μετεωρολογικά μηνύματα
 7. Μηνύματα σχετικά με τη Χάρτα του ΟΗΕ (για πλοία που χρησιμοποιούνται από τον ΟΗΕ)
 8. Μηνύματα υπηρεσιών που σχετίζονται με τη ραδιοετηλεφωνία ή με πλοηγούμενα μηνύματα
 9. Όλα τα υπόλοιπα σήματα
Ανασκόπιση των βασικών λέξεων για έκτακτη ανάγκη:
 • Σήμα κινδύνου: ΜΕΪΝΤΕΪ ΜΕΪΝΤΕΪ ΜΕΪΝΤΕΪ
 • Σήμα Έκτακτης Ανάγκης: ΠΑΝ-ΠΑΝ ΠΑΝ-ΠΑΝ ΠΑΝ-ΠΑΝ
 • Σήμα Ασφαλείας: ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΕ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΕ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΕ
Αν και ο πλήρης κατάλογος των Τυποποιημένων Φράσεων Ναυτικής Επικοινωνίας (SMCP) ξεπερνά το σκοπό του μαθήματος είναι απαραίτητο να διευρύνετε το λεξιλόγιό σας όσον αφορά τους ναυτικούς ασυρμάτους ώστε να συμπεριλάβει τους παρακάτω όρους, κατανοώντας την ακριβή χρήση τους.
Σημείωση για μη αγγλόφωνους ομιλητέ: Οι παρακάτω όροι μπορεί να είναι δύσκολοι για τους μη αγγλόφωνους χρήστες, γιατί εχουν την τάση να σκέφτονται συνώνυμα των τυποποιημένων λέξεων.

Λέξεις σήμανσης μηνυμάτων: ερώτηση, απάντηση, αίτηση, πληροφορία, συμβουλή, οδηγία, προειδοποίηση, πρόθεση. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να ανακοινώσουν το είδος του μηνύματος που πρόκειται να εκπέμψετε, συμβάλλοντας στην πιθανότητα γρήγορης κατανόησης και απόκρισης.
Παραδείγματα:
 • "Ερώτηση: Πόσα ρυμουλκά χρειάζεστε;"
 • "Απάντηση: Χρειάζομαι ένα ρυμουλκό".
 • "Αίτηση: Άμεση βοήθεια ρυμουλκού".
 • "Πληροφορία: Η θέση μου είναι..."
 • "Συμβουλή: Ακολουθήστε πορεία..." Η συμβουλή συνίσταται περισσ΄τοερο από την οδηγία, η οποία να και αναφέρεται ήπια ουσιαστικά είναι διαταγή.
 • "Οδηγία: Αλλάξτε πορεία σε..."
 • "Προειδοποίηση: Δυνατοί άνεμοι..."
 • "Πρόθεση: Σκοπεύω να αλλάξω πορεία προς το λιμάνι..."
Καθεμιά από αυτές τις λέξεις σήμανσης μαζί με το μήνυμά τους απαιτούν μια τυποποιημένη απάντηση:
 • Απάντηση:
 • Λήψη αίτησης:
 • Λήψη πληροφορίας:
 • Λήψη συμβουλής:
 • Λήψη οδηγίας:
 • Λήψη προειδοποίησης:
 • Λήψη πρόθεσης:
Οι παρακάτω λέξει χρησιμοποιούνται για διευκρινήσεις ή για να επιβεβαιωθεί η κατανόηση κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας:
 • Καταλαβα:
 • Λάθος... διόρθωση
 • Μείνε σε
 • Τίποτε άλλο
 • Πες ξανά (όχι επανάλαβε)
 • Ξαναδιάβασε
Η παρακάτω λίστα λέξεων και φράσεων είναι κοινή θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων (εχουν ληφθεί από τις συστάσεις των SMCP του IMO):
 • Βεβαίωσε… Αυτό σημαίενι πες μου ότι έλαβες και κατάλαβες το μήνυμα
 • Καταφατικό: Ναι ή δίνεται άδεια
 • Ολα τα πλοία σε... Αίτηση ότι όλα τα πλοία της αναφερόμενης λίστας να ακούσουν όσα ακολουθούν
 • Διακοπή… Πρέπει να διακόψω την εκπομπή λόγω επείγοντος
 • Καλώ... Θέλω να μιλήσω σε...
 • Κανάλι... αλλαγή σε κανάλι... πριν συνεχίσετε
 • Επιβεβαίωσε… Κατάλαβα ότι _______, παρακαλώ επιβεβαιώστε.
 • Διόρθωση… Εγινε λάθος και ακολουθεί η σωστή εκδοχή...
 • Προχώρα... Πες το μήνυμα.
 • Πώς λαμβάνεις;... Πόσο καλά με λαμβάνεις; (Με λαμβάνεις) Απαντήσεις: Σε λαμβάνω κακά, άσχημα, καλά, τέλεια ή από το 1 έως το 5 με το 5 να είναι το τέλειο
 • Λέω πάλι... Θα πω πάλι (είναι σημαντικό να μη χρησιμοποιηθεί η λέξη επαναλαμβάνω σε αυτή την περίπτωση)
 • Ερχομαι προς βοήθεια... απόκριση σε ένα αρχικό σήμα κινδύνου
 • Αναμετάδοση Μέιντεϊ... Οι λέξεις που αναφέρθηκαν κατά την αναμετάδοση ενός σήματος κινδύνου
 • Μήνυμα για εσάς... Εχω ένα μήνυμα για εσάς και θα το μεταδόσω όταν μου πείτε ότι είστε έτοιμοι να το λάβετε... (προχωρήστε, μετά τη βεβαίωση, σε ανάγνωση του μηνύματος)
 • Λάθος... Υπάρχει λάθος στην εκπομπή σας. Διόρθωση:
 • Αρνητικό... Οχι ή Αυτό δεν είναι σωστό ή Δε συμφωνώ
 • Όβερ... Η εκπομπή μου τελείωσε και περιμένω απάντηση από εσάς
 • Κλείνω… Η εκπομπή τέλειωσε και δεν αναμένεται απάντηση
 • Παρακαλώ βεβαιώστε... Δείξτε ότι ακούσατε όσα είπα...
 • Ξαναδιαβάστε... Επαναλάβετε όλο το μήνυμα ακριβώς όπως το λάβατε αφού πω "όβερ"...
 • Ανάμενε... Πρέπει να σταματήσω για λίγα, παρακαλώ περίμεντε...
 • Σιλάνς... Δείχνει ότι επιβλήθηκε σιγή στη συχνότητα λόγω επείγουσας κατάστασης
 • Σιλάνς Φινί... ακύρωση σιγής ασυρμάτου λόγω έκτακτης κατάστασης
 • Σιλάνς Μέιντεϊ... εκπέμπεται από ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο για να ζητήσει σιγή
 • Ανάμεσε στο κανάλι VHF... Μείνε στο κανάλι VHF... (Περιμένω στο κανάλι...)
 • Αναμένω στο... Σημφωνώ να περιμένω στο κανάλι... VHF
 • Μείνε... Μην τερματίσεις τη συνομιλία, έχω να πω κι άλλα
 • Παύση εκπομπής... σταμάτα να εκπέμπεις σε αυτό το κανάλι -έχει ξεκινήσει εκπομπή μεγαλύτερης προτεραιότητας ή πρόκειται να ξεκινήσει...
 • Εδώ... Χρησιμοποιείται για την αναγνώρισει ενός σταθμού...
 • Το κανάλι__VHF δε λειτουργεί... Δεν μπορώ να περάσω στο κανάλι___
 • Διαθέσιμα κανάλια VHF... Μπορώ να εκπέμπψω στα παρακάτω κανάλια
 • Λεξεις δις... Είτε αίτημα λήψης είτε ανακοίνωση πρόθεσης να μεταδοθεί κάθε λέξη δύο φορές λόγω της δυκσολίας επικοινωνίας.

Διεθνής Κώδικας Σημάτων (ICS)

Σκοπός του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων είναι να προσφέρει μέσα και τρόπους επικοινωνίας σε καταστάσεις που συνδέονται κυρίως με την ασφάλεια της πλεύσης και με άτομα, ιδίως όταν προκύπτουν γλωσσικές δυσκολίες. Αρχικά ήταν ένα σύστημα σημαίων, αλλά χρησιμοποιείται και από άλλα μέσα (RT, ήχοι, λαμπτήρας σήμανσης...) Όλα τα πλοία της SOLAS πρέπει να διαθέτουν έναν ICS, ενώ για τα υπόλοιπα συνίσταται.

Γοα παραδείγματα δείτε το παράρτημα

Κώδικες Q

Οι κώδικες Q είναι μια σειρά συντομεύσεων τριών γραμμάτων που ξεκινούν με το Q που αρχικά δημιουργήθηκαν για την εμπορική ραδιοτηλεφγραφία, αλλά αργότερα θεωρήθηκαν πολύ χρήσιμες από τους χρήστες ασυρμάτων για να επικοινωνούν με άτομα που μιλούσαν άλλες γλώσσες. Φυσικά, αυτό έκανε τους κώδικες Q πολύ ενδιαφέροντες στους ειδικούς των ναυτικών επικοινωνιών. Ωστόσο ο τεράστιος αριθμός των κωδικών και η δυσκολία απομνημόνευσής τους μείωσε την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος επικοινωνίας, αν και το σύστημα εόναι ακόμη αγαπητό στους ερασιτέχνες.

Ο κατάλογος των κωδικών Q που χρησιμοποιούνται στις ναυτικές επικοινωνίες υπάρχει σε πολλά εγχειρήδια όπως το Εγχειρήσιο της ITU για χρήση στην Κινητή Ναυτική και Κινητή Ναυτική Δορυφορική Υπηρεσία. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι κώδικες Q που χρησιμοποιούνται στις ναυτικές κλήσεις ξεκινούν από το QOA (που σημαίνει "μπορείς να επικοινωνήσεις με ραδιοτηλεγραφία {500 kHz};") έως το QUZ (μπορώ να συνεχίσω τις εργασίες που μου απαγορεύτηκαν;).
Οι κώδικες Q μετατρέπονται σε ερωτήσεις στην ραδιοτηλεφωνία με την προσθήκη του RQ (ΡΟΜΕΟ ΚΕΜΠΕΚ) στο τέλος της εκπομπής.

Οι διεθνώς κατανοητές απαντήσεις ναι και όχι εχουν τυποποιηθεί στους κώδικες Q με το C (που λεγεται "Τσάρλι") για το ναι και το NO (sπου λέγεται "No") για το όχι. Στις συνομιλίες μέσω κωδικών Q η ώρα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως UTC εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ο αστερίσκος που ακολουθεί μια συντόμευση Q σημαίνει ότι έχει παρόμοιο νόημα με ένα σήμα που ανήκει στον Διεθνή Κώδικα Σημάτων.

Ο κατάλογος των Κωδικών Q βρίσκεται στο παράρτημα.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM