Οι CRS (Παράκτιοι Ραδιοσταθμοί) είναι ναυτιλιακοί ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και ελέγχουν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν τη ραδιοκίνηση και μεταβιβάζουν τις επικοινωνιες μεταξύ των πλοίων και μεταξύ των πλοίων και της στεριάς. Οι περισσότεροι έχουν επίσης τηλεχειριζόμενους σταθμούς (είναι απλά πομποί/ δέκτες) που τους επιτρέπουν να διευρύνουν τις περιοχές των παράκτιων υδάτων εντός της συνεχούς κάλυψης VHF DSC (Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1).

Οι CRS ίσως έχουν εξοπλισμό εύρεσης κατεύθυνσης για τον εντοπισμό ενός πλοίου ή για να του δώσουν πληροφορίες για τη θέση του σύμφωνα με ένα ραδιοσήμα VHF.

Κάποιοι CRS κατηγοριοποιούνται σαν MRCC (Κέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης) ή MRSC (Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης) και οργανώνουν επίσης ολες τις ενέργειες SAR (Ερευνα και Διάσωση).

Κάποιοι CRS κατηγοριοποιούνται επίσης σαν CRS NAVTEX, γιατί εκπέμπουν MSI (Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας, δηλαδή προειδοποήσεις και προγνωστικά πλεύσης, μηνύματα κινδύνου και επείγουσας κατάστασης) εντός του συστήματος πληροφοριών του NAVTEX.

Ο παρακάτω χάρτης περιλαμβάνει όλους τους CRS των νησιών της Βρετανίας και της βορειοδυτικής Ευρώπης. Σε κάθε CRS, που απεικονίζεται με μια κουκίδα, προστίθεται ο αριθμός MMSI του. Οι μαύρες γραμμές εκφράζουν συνδέσμους με τηλεχειριζόμενους CRS. Οι παράκτιες υδάτινες περιοχές εντός της συνεχούς κάλυψης VHF DSC από έναν CRS έχουν κόκκινο χρώμα (Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1), ενώ οι θαλάσσιες περιοχές εντός της συνεχούς κάλυψης των MF DSC από CRS είναι πράσινες (Θα λάσσια Περιοχή GMDSS Α3). Η HF DSC καλύπτει την περιοχή Α3 (μπλε).


1
Όλοι οι χάρτες των CRS είναι διαθέσιμοι στο παράρτημα.

Λεπτομέρειες για όλους τους CRS μπορούν να βρεθούν στο ALRS Τόμος 5.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM