Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ακόλουθα άτομα για την συμβολή τους:
 • Άρης Χρονόπουλος, Idec Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536, Πειραιάς, Ελλάδα.
 • Alfonso Balzano, SE.MA.2 s.r.l., Via Toledo156, 80132 Νάπολη, Ιταλία
 • David Sheekey, Navico UK Ltd., Unit 4, Ocivan Way, Margate, CT9 4NN, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Des Thompson, Editor - Admiralty List of Radio Signals, Volume 5 (GMDSS) The United Kingdom Hydrogrphic Office
 • German de Melo, Facultat Náutica de Barcelona, Plaza de palacio 18, 08003 Βαρκελώνη, Ισπανία
 • H.J.A. Spanjer and S.J. Cross, Maritiem Instituut Willem Barentsz van de NHL, Dellewal 8, P.O.Box 26, 8880 AA Terschelling West, Ολλανδία
 • Capt. Heikki Koivisto and Jarmo Teränen, Satakunnan ammattikorkeakoulu/ Satakunta University of Applied Sciences, Suojantie 2, 26100 Rauma, Φιλανδία
 • Janusz Uriasz, Akademia morska w Szczecinie, Waly Chrobrego ½ str., 70-500 Szczecin, Πολωνία
 • Juan Carlos Rasero Balon and Juan Enrique Chover Serrano, Universidad de Cádiz, C.A.S.E.M. Río San Pedro, 11510 Puerto Real (Cadiz), Ισπανία
 • Jure Lampe, Adapta d.o.o., Abramova 12, 1000 Λουμπλιάνα, Σλοβενία
 • Dr. Martin Ziarati, Centre for Factories of the Future, University of Warwick Science Park, Barclays Venture Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Prof. Reza Ziarati and Boray Konuksever, Türk Deniz Eğitim Vakfı, İstasyon Mah., Hacıoğlu Sok., Tuzla, Κωνσταντινούπολη, 34940, Τουρκία
 • Robert Kajin, Stal elektronik d.o.o., Tbilisijska ulica 89, 1000 Λουμπλιάνα, Σλοβενία
 • Robin P George, McMurdo Ltd., Silver Point, Airport Service Road, Portsmouth, PO3 5PB, Ηνωμένο Βασίλειο

Copyright © Spinaker d.o.o. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Αναπαραγωγή γραφικών εικόνων:
 • © Crown Copyright ή και δικαιώματα βάσης δεδομένων. Αναπαραγωγή με την άδεια του Ελεγκτή του Τυπογραφείου της Αυτής Μεγαλειότητος και του Βρετανικού Υδρογραφικού Γραφείου (www.ukho.gov.uk) - κεφάλαιο 1. GMDSS Θαλάσσιες περιοχές, κεφάλαιο 2 Παράκτιοι ραδιοσταθμοί, κεφάλαιο 4. NAVAREA.
 • © McMurdo Ltd. Αναπαραγωγή με την άδεια της McMurdo Ltd. - όλες οι γραφικές εικόνες του εξοπλισμού NAVTEX.
 • © Navico UK Ltd. Αναπαραγωγή με την άδεια της Navico UK Ltd. - όλες οι γραφικές εικόνες του ασυρμάτου VHF, του αναμεταδότη SAR και του EPIRB.
Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Κανένα απόσπασμα της παρούσας δημοσίευσης δεν πρέπει να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή μέσο -γραφικό, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εγγραφής, καταγραφής, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών- χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Spinaker d.o.o.

Σημείωση: Αν και η παρούσα δημοσίευση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη φροντίδα, η Spinaker d.o.o. δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των μεθόδων ή των προϊόντων που περιγράφονται.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM