Aby komunikacja między dwoma radiotelefonami była skuteczna, należy ustawić je odpowiednio na nadawanie i odbiór na tej samej częstotliwości. W celu ułatwienia obsługi radiotelefonu, każdej parze częstotliwości (nadawcza i odbiorcza) został przypisany numer kanału.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Wprowadź numer kanału za pomocą klawiatury numerycznej. Jeżeli swojego wyboru nie potwierdzisz klawiszem E (Enter) w ciągu 2 sekund, radiotelefon powróci do uprzednio wybranego kanału.


Ustawienie w nasłuchu kanału (CH) 06
Ostatnia modyfikacja: sobota, 25 kwiecień 2020, 19:50