Ziemia została podzielona na 24 strefy czasowe o szerokości 15º każda. Środek strefy 0 przebiega przez południk Greenwich dlatego jest nazywany średnim czasem Greenwich (Greenwich Mean Time (GMT)) lub oficjalnie czasem uniwersalnym (Universal Time (UTC)). Od tej strefy kolejne strefy są ponumerowane od +1 do +12 w kierunku wschodnim od UTC i od -1 do -12 w kierunku zachodnim. Linia pomiędzy +12 i -12 nazywana jest międzynarodową linią zmiany daty. Niektóre kraje nie przestrzegają dokładnie tego systemu i mają swoje własne strefy czasowe np. Indie posiadają strefę czasową + 5h 30 min, podczas gdy Nepal ma +5h 45 min. Wiele krajów używa czasu letniego który rozpoczyna się wiosną.

Każdy statek utrzymuje swój czas lokalny. Przeważnie jest to ten sam czas, co czas kraju z którego pochodzi. Jednakże jeżeli statek podczas żeglugi przechodzi przez strefy czasowe wówczas kapitan decyduje czy zmieniać czas bieżący.
Operator radiowy musi znać czas uniwersalny UTC (wcześniej określany jako GMT). W większości przypadków nawet w łączności lokalnej zaleca się stosowanie czasu UTC, który w wypowiedzi może być skrócony do Z z UTC np. "jeden cztery cztery sześć ZULU", dla 1446 UTC.

Tylko łączność lokalna powinna być wyrażana w czasie lokalnym, a każde potwierdzenie czasu powinno być wyrażane pełnym zwrotem "lokal time" (czas lokalny). Dla przykładu 13:46 czasu lokalnego będzie wyrażone w 1346, "jeden, trzy, cztery sześć: czasu lokalnego - “ONE THREE FOUR SIX: local time”.