Telefon İçin Tek Çevrim Erişim Kodu (SNAC)

Tüm Inmarsat Okyanus Bölgeleri 870 İçin

Teleks İçin Okyanus Bölgesi Çevrim Erişim Kodu:

Atlantik Okyanusu Bölgesi - Doğu (AOR-E) 581
Pasifik Okyanusu Bölgesi (POR) 582
Hint Okyanusu Bölgesi (IOR) 583
AAtlantik Okyanusu Bölgesi - Batı (AOR-W) 584

İki haneli servis erişim kodları

00 Otomatik International Direct Dial (IDD) (uluslararası doğrudan çevirme) kodları kullanılarak otomatik telefon görüşmesi, faks ve data göndermek için kullanılır.

11 Uluslararası Operatör (International Operator)
LES'in ait olduğu ülkenin Uluslararası Operatör'ünden bilgi almak için kullanılır.

12 Uluslararası Bilgilendirme (International Information)
LES'in bulunduğu ülke dışındaki aboneler hakkında bilgi almak için kullanılır.

13 Ulusal Operatör (National Operator)
LES'in ait olduğu ülke içindeki abonelerle bağlantı kurmada yardım almak için kullanılır. Uluslararası operatörün bulunmadığı ülkelerde Kod 11 yerine bu kod kullanılmalıdır.

14 Ulusal Bilgilendirme (National Information)
LES'in bulunduğu ülkedeki aboneler hakkında bilgi almak için kullanılır.

15 Radiotelegram servisi (Radiotelegram Service)
Teleks aracılığıyla, telsiz telgraf hizmeti veren bir merkeze bağlantı için kullanılır.

17 Yazdırmalı Telefon İsteği (Telephone call booking)
Telefon görüşme isteklerinin bildirilmesinde, aracılık yapması istenen CES’teki ilgili bölüme bağlantı için kullanılır.

21 Uluslararası Store and forward (International Store and forward)
Uluslararası store-and-forward (SFU) birimine bağlantı için kullanılır.

22 Ulusal Store and forward (National Store and forward
Ulusal store-and-forward (SFU) birimine bağlantı için kullanılır.

24 Teleks Mektubu Hizmeti (Telex letter service)
Bir mesajın MES tarafından doğrudan telsiz telgraf hizmeti veren bir merkeze mektup veya başka uygun yollarla (sadece Inmarsat-C) gönderilmesi için kullanılır.

31 Deniz Araştırmaları (Maritime enquiries)
Bu kod gemi mevkii, gemi idaresi gibi özel bilgilerin sorgulanması için kullanılabilir.

32 Tıbbi Yardım (Medical advice)
Tıbbi yardım almak için kullanılır. Bazı LES'ler bu kodu kullanarak doğrudan yerel bir hastane ile bağlantı kurabilirler.

33 Teknik Yardım (Technical assistance)
Inmarsat terminaliyle kurulan bağlantılarda ortaya çıkan arızaları bildirmek için kullanılır. Arızaların giderilmesi için LES teknik elemanları yardımcı olur.

36 Kredi Kartı İle Görüşme (Credit card call)
Telefon ücreti kredi kartı veya telefon kartı ile ödenecekse bu kod kullanılır.

37 Zaman ve Süre Bilgisi (Time and duration)
Otomatik görüşmelerin başlangıcında 00 yerine bu kod kullanılmalıdır. Bu hizmet, Inmarsat-A MES operatörüne görüşmenin kesin olarak başlangıç saatini ve süresini verir. Bu saat ve süre normalde bağlantının bitiminden hemen sonra kısa bir teleks mesajıyla bildirilir. MES operatörü normalde görüşmeyi 5 nokta (…..) ile bitirmelidir. Görüşmenin zamanı ve süresi otomatik olarak bildirilecektir.

38 Sağlıkla İlgili Yardım Talepleri (Medical Assistance)
Bu kod, gemide hasta ya da kazaya uğramış bir kişiyi acil olarak karaya çıkarmak veya gemiye doktor alınması gerektiği durumlarda kullanılır. Bu kod ile yapılan çağrı, doğrudan karada bu hizmeti veren birimlere ulaşır.

39 Denizcilikle İlgili Yardım İstenmesi (Maritime Assistance)
Gemiye römorkör istenmesi veya deniz kirlenmesi gibi konularda yardım gerekli ise bunları temin etmek için kullanılır.

41 Meteoroloji raporları (Meteorological reports)
Meteoroloji gözlem gemileri tarafından, gözlemlerini göndermeleri için kullanılır. Bu hizmetin olduğu birçok durumda, hizmet gemiye ücretsiz verilir. Ulusal meteoroloji merkezi, çağrının ücretini öder.

42 Seyirle ilgili tehlike ve uyarılara ait mesajlar (Navigational hazards and warnings)
Seyir güvenliğini herhangi bir şekilde bozan gemi enkazı, terkedilmiş gemi, yüzen cisimler, arızalı telsiz vericileri veya fenerler, buzdağı ve yüzen mayın gibi olayları bildiren mesajların ilgili bir büroya iletilmesini sağlar.

43 Gemi Konum Bildirimi (Ship position reports)
Gemi seyir güvenliği ve arama kurtarma çalışmalarında (veya başka amaçla) kullanılmak üzere gemilerden toplanan ve gemi hareketlerini bildiren bilgilerin doğrudan ilgili merkeze verilmesini sağlayan koddur.

51 Hava Tahminleri (Meteorological Forecasts)
Hava tahmin raporlarının alınması için kullanılır.

52 Seyir Uyarıları (Navigational warnings)
Seyir uyarılarının alınması için kullanılır.

6(x) LES yönetimine ait özel kod
Yönetimler tarafından özel kullanımlar için ayrılmıştır. Çok sık kullanılan isteklere ayrılır. 6 rakamından sonraki ‘x’ yerine ulusal olarak başka bir rakam konulur, birden fazla LES için kullanılmaz.

70 LES Veritabanları (Databases)
LES'ler tarafından, varsa LES'in veritabanına otomatik olarak girilerek istenen bilgilerin alınabilmesinde kullanılır.

91 Bağlantının Otomatik testi (Otomatic line test)
Bu kod teleks alıcı hattının test edilmesi maksadıyla kullanılır. Kodun girilmesinden sonra teleks haberleşmesinde otomatik olarak LES’den şu metin alınır: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 1234567890

92 İşletime Alma Testleri (Commisionig tests)
Bu kod, Inmarsat-A cihazının açılışı esnasında yapılacak test amacıyla kullanılmalıdır. Kod sadece bu maçla ve testin yapılacağı LES ile kullanılmalıdır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM