Sigortalar deniz telsiz haberleşme cihazlarında yaygın olarak kullanılır. Sigorta, çok yüksek akıma karşı bir korumadır. Sigortalar normal akımın geçişine izin verirler, ancak telsiz cihazına zarar verebilecek bir kısa devre veya aşırı yüklenme durumunda atarak devreyi keserler.

fuse
Örnek bir sigorta

Sigortaların hepsi aynı değildir; "hızlı" (fast), "yavaş" (slow) ve "zaman- gecikmeli" (time-delayed) türleriyle tanınırlar. "Hızlı" (fast) tip sigorta, akım çok yükseldiği zaman hemen tepki verir. "Yavaş" (slow) tip sigorta, gecikmeli olarak tepki verir. "Zaman-gecikmeli" (time-delayed) tip sigorta, daha da yavaş tepki verir.


Bir sigortanın üzerinde aşağıdaki gibi bazı işaretler görebiliriz:
  • F 5A/60V - Anlamı; "hızlı" (F-fast) tip bir sigorta, maksimum akım 5 A, maksimum çalışma gerilimi 60 V
  • S 100mA/250V - Anlamı; "yavaş" (S-slow) tip bir sigorta, maksimum akım 100 mA, maksimum çalışma gerilimi 250 V
  • T 400mA/250V - Anlamı; "zaman-gecikmeli" (T-time-delayed) tip sigorta, maksimum akım 400 mA, maksimum çalışma gerilimi 250 V
Bir sigorta attığı/kestiği zaman, sigortayı yenisi ile değiştirmeden önce problemin nedenini bulmaya çalışmalıyız. Sigortayı aynı tip ve değerde bir sigorta ile değiştirmeliyiz.

Eğer aynı değerde bir yedek sigortaya sahip değilsek, aynı değerde biri ile değiştirene kadar "daha küçük" değerde bir sigorta kullanabiliriz. Yüksek akım cihaza zarar verebileceğinden "daha yüksek" değerdeki bir sigorta kullanılmamalıdır.

"Hızlı" (F) tip sigorta gerektiren bir cihazda, devreden akan kısa süreli yüksek akım telsiz cihazına zarar verebileceğinden "yavaş" (S) tip bir sigorta (aynı değerde) kullanılmamalıdır.

"Yavaş" (S) tip bir sigortanın (aynı değerde) "hızlı" (F) tip sigorta ile değiştirilmesi yeni takılan sigortanın hemen atması ile sonuçlanır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM