Uydu antenlerinin hepsi aynı değildir. Kullanılacak antenin tipi bağlantı kurulacak INMARSAT ın tipine göre değişir. Inmarsat B, M ve Fleet için parabolik çanak anten kullanılır. Bu sistemler, uydu yönünde bir kerterize bakan çanak antenden alınacak yüksek sinyal gücüne ihtiyaç duyarlar.

Inmarsat Fleet antenna's
Inmarsat Fleet Antenleri

Inmarsat C sisteminde yönsüz (omni directional) bir anten kullanılır. Bu anten bütün yönlerden alış ve bütün yönlere gönderme yapar ve uydu yönüne çevrilmesine gerek yoktur. Bu nedenlerden dolayı Inmarsat C antenleri çok daha ucuzdur ve karmaşık bir anten kontrol ve yönlendirme sistemine ihtiyaç duyulmadığından kurulumu kolaydır. Parabolik çanak antenlerle kıyaslandığında, alınan/gönderilen sinyalin gücü daya zayıftır ve INMARSAT C sisteminin kapasitesinin sınırlı kalmasının nedeni de budur.

Inmarsat C antenna
Yönsüz (Omnidirectional) Inmarsat C anteni

Terminal ile anten arasındaki kablo bağlantıları koaksiyal kablo ile yapılır. Bu koaksiyal kablo, normalde VHF ve diğer cihazlarda kullanılan kablolarla kıyaslandığında daha kaliteli olmalıdır. Normal bir koaksiyal kablo kullanıldığı takdirde Inmarsat cihazının çalıştığı SHF frekanslarında sinyal gücünde çok fazla kayıp meydana gelecektir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM