SART bir emniyet cihazı olduğundan, aşağıdaki şekilde düzenli olarak en az ayda bir kez kontrol edilmelidir:

  1. Muhafazanın üstünde kırık olup olmadığını gözle kontrol ediniz.
  2. Eğer SART açık bir yerde monte edilmişse, muntazam olarak temizlemeniz tavsiye olunur.
  3. Eğer SART cihazıyla birlikte direği de varsa, direğin normal kullanılıp kullanılamayacağını kontrol ediniz.
  4. El incesinin düzgün bir şekilde roda edildiğini ve SART a sıkıca bağlı olduğunu görünüz.
  5. Batarya son kullanma tarihi etiketine bakarak, kalan sürenin bir sonraki yolculuğu da kapsayacağından emin olun.
  6. SART ın fonksiyon/işlevsellik testini yapın. SART üzerindeki süvici geminin X-bant Radar anteninden en az 15 metre uzakta ve 10 saniyeden daha kısa bir süre TEST durumunda tutun (bu işlemin nasıl yapılacağı SART modeline göre değişir). SART cihazı, uygun sesli ve ışıklı uyarılar vermelidir (SART modeline göre değişir). Geminin X-band radar ekranında, bütün ekranı kaplayan içiçe daireler görünmesi gerekir. Test tamamlandığında, SART üzerindeki süvici SAFE/OFF durumuna geri getirin (bu işlemin nasıl yapılacağı SART modeline göre değişir). Bu SART testi, çok az bir çıkış gücüyle sınırlı bir yayın mesafesinde yapılan gerçek bir uygulamadır.

SART test

SART cihazının TEST durumuna alınma örneği (UNLOCK=Kilit Açık duruma alın, sonra düğmeyi aşağı doğru bastırın ve test bitene kadar basılı tutun)

Servis

Eğer SART, aylık kontrollardan birinde olumsuz sonuç verirse tedarikçisine veya yetkili servise gönderilmelidir.

Batarya son kullanma tarihi geçmişse, bataryanın değiştirilmesi için SART cihazı yetkili servise gönderilmelidir. Son kullanma tarihine çok az kalmış veya son kullanma tarihi geçmişse, batarya değiştirme işlemi gemide de yapılabilir.

Eğer SART, acil bir durumda kullanılmışsa yetkili servise gönderilerek bataryası değiştirilmelidir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM