• Alınan mesajların alıcı tarafından yazdırılması için gemide yeteri kadar kağıt bulundurulmalı ve alıcının içinde her zaman yeterli miktarda kağıt olmalıdır.
  • Alıcı, seyire çıkmadan en az dört saat önce devreye alınmalıdır. Bu sayede planlı yayın zamanında en ez bir mesajın alınması sağlanır. Gemi sık sık seyir yapıyorsa, alıcı sürekli olarak devrede kalabilir. Böylece geminin seyrini etkileyebilecek önemli bilgilerin kaçırılması önlenmiş olur.
  • Cihaz Kullanım Kitabı cihaza yakın bir yerde olmalıdır, alıcıların programlanması işlemi üretici firma ve modellere göre farklılık göstereceğinden bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekir.
  • Geminin seyir yapacağı muhtemel bölgeleri içeren NAVAREA ların, en azından NAVTEX CRS lerin, bunların kapsama menzillerinin, sıralı yayın zamanlarının ve bunların CRS tanıtım kodlarının bulunduğu plastik kaplı kopyalarının alıcıya yakın bir yerde bulunması gerekir. Bunlarıa ilgili tüm bilgiler ALRS Volume V veya ITU List of Coast Station and Special Service Station (List-IV) içinde bulunabilir.
  • Alıcı sadece geminin halen bulunduğu bölgeyi ve seyir yapacağı bölgeleri kapsayan NAVTEX CRS lerden gelen CRS tanıtım kodlu mesajları kabul edecek şekilde programlanmalıdır. Bu sayede, alıcının geminin yaptığı seyirle ilgisi olmayan bilgileri yazdırmasının ve gereksiz kağıt israfının önüne geçilmiş olur.
  • Alıcı sadece gemi personelinin istediği mesaj tiplerini alacak şekilde programlanmalıdır. Mesaj tiplerinin çoğunun kabul edilmesi tavsiye edilir, ancak gemide bulunmayan örneğin Loran gibi seyir yardımcı cihazlarıyla ilgili mesajlar alınmayabilir. A, B, D ve L mesaj tiplerinin kabul edilmesi zorunludur.
  • Her iki durumda da ekranda sadece A-Z arası harfler sergilendiğinden, bu tip mesajlara ait CRS tanıtım kodlarını programlarken karıştırmamak için özel dikkat gösterilmelidir. Bir operatörün aslında mesaj tiplerini programlarken CRS tanıtım kodlarını programladığını zannetmesi sık rastlanan bir durumdur.
  • Tek frekanslı alıcılarda daima 518 kHz frekansı seçili olmalıdır. Alıcı, planlı zamanlarda yapılan yayınları almak üzere birkaç dakikalığına 490 kHz frekansına geçirilebilir.
  • Eğer NAVTEX mesajı eksik/bozuk alındıysa, mesajı alış zamanı (UTC olarak) ve geminin mevki bilgisi verilerek ilgili NAVTEX CRS bilgilendirilmelidir. Bu sayede sistemin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.
  • Diğer gemilerin NAVTEX sistemi üzerinden bilgilendirilmeleri için (eğer CRS, kendi çalışma sahasındaki diğer gemilerin de bu olay hakkında bilgi lendirilmeleri gerektiğini düşünürse) seyir boyunca gözlemlenen emniyeti bozucu önemli olaylar derhal en yakın veya en uygun CRS ye bildirilmelidir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM