Kurs içinde NAVTEX alıcı hakkında verilen bütün teorik ve uygulama bilgileri ''McMurdo's NAVTEX receiver NAV 6 Plus'' NAVTEX RECEIVER simulatörü üzerinde gösterilir. Simülatör hakkında bilinmesi gereken bazı temel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

nav 6
NAVTEX NAV 6 Plus simülatör görünümü

Simülatör aşağıdaki kısımlardan oluşur:
  1. Ekran.
  2. Tuş takımı.
  3. NAVTEX gönderme simülasyonu. Düğmenin yanında, düğmeye basılarak yapılacak bir sonraki simulasyon hakkında bilgiler mevcuttur.

Ekran

Ekranın altında tuş menü alanı mevcuttur. Tuş menü alanı, mevcut çalışma modunda herbir tuşun ne işlem yaptığını gösterir.

menu

Her bir tuş menü kutusunun üst kısmı seçilmiş olan mevcut opsiyonu, alt kısmı ise tuşun mevcut fonksiyonunu gösterir.

Ekranın üst kısmında durum çubuğu mevcuttur.

status

Durum bilgileri bir dizi ikonla gösterilir. İkonların anlamları şöyledir:

icons

NAVTEX alıcı simülatörü bir GPS alıcısına bağlı gibi çalışır ve dolayısıyla GPS mevki bilgilerinin elde edilmesi mümkündür!

Klavye

Orta bölümdeki tuşlar bir ''hareket grubu'' olarak çalışır (YUKARI, AŞAĞI, SOLA, SAĞA). Tuşlar bu grubun her iki tarafında sıralanmıştır. Mevcut tuş fonksiyonu Ekranın alt kısmında bulunan tuş menü alanında görünür.
MODE tuşu, üç çalışma modu arasında geçişleri sağlar (NAVTEX, SET UP VE NAVIGATE- NAVTEX ile ilgisi olmadığından son modun kullanımı simulatörde desteklenmemiştir).
VIEW tuşu, çalışma modundaki görüntüleri arasında geçişleri sağlar. Eğer bir görüntünün kendisiyle bağlantılı çeşitli sayfaları var ise, o zaman bu sayfaların değişimi PAGE tuşu ile yapılır.
İstediğiniz fonksiyona ulaşmak için tuşları aşağıdaki şekilde kullanın:
MODE -> VIEW -> PAGE -> FUNCTION
Tuşlar içeriğe duyarlı ve çalışmaya göre uygunluk gösteren bir yapıya sahiptir; bazı tuşlara basarak konu içinde başladığınız noktaya dönebilirsiniz. Tuşa basıldığında, tuşun mevcut fonksiyonunu göstermek için tuş etiketi değişir.

NAVTEX yayın simülasyonu

NAVTEX simulatörü Adriyatik Denizine konuşlu olan NAVTEX alıcıyı simüle eder.
position
NAVTEX alıcının mevkisi 43050'00''N 13035'00''E koordinatlarındadır (siyah nokta).

Bu durumda Trieste, Split ve Roma olmak üzere sadece üç CRS menzil içindedir ve en yakın istasyon Trieste dir. Bu istasyonların hepsi, 518 kHz de sadece Uluslararası NAVTEX yayını yaparlar. NAVTEX simülatörü bu üç CRS den yapılan tüm yayınları destekler.

Menü içinde dolaşım


NAVTEX simulatörü aşağıdaki resimde gösterilen birçok mod, görüntü, sayfa veya fonksiyonda olabilir.

navigation
Menü içinde dolaşım

NAVTEX simulatörün hangi mod, görüntü, sayfa veya fonksiyona geçirilmesi gerektiğine dair bilgiler aşağıdaki paterne uygun olarak gelecek bölümlerde açıklanacaktır:
"mod adı" Mode -> "görüntü adı" View -> "sayfa adı" Page -> "fonksiyon adı" Function,
Örneğin: NAVTEX Mode -> Sort View -> Ascending Order -> Type criteria

NAVTEX Mode -> Print View, Navigate Mode, Setup Mode -> NAVTEX View -> Monitro Page and Setup Mode -> Navigate View dışındaki tüm fonksiyonlar NAVTEX simulatör tarafından desteklenmektedir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM