Faks "facsimile" kelimesinin kısaltmasıdır, Latince 'Fac simile' kelimesinden gelir ki anlamı 'benzerini yapmak' tır. Faks, telefon şebekeleri üzerinde özellikle maliyeti düşük cihazlar kullanılarak dokümanların kopyalarının transfer edilmesine imkan sağlayan bir telekomünikasyon sistemidir.
FAKS, metin mesajlarının gönderilmesinde kullanılan bir sistemdir. Faks sistemiyle karada konuşlu sabit telefon şebekeleri üzerinden bütün telefon hatlarına bağlanılabilir. Hatta telefon kapasitesine sahip B, M, veya F77 gibi Inmarsat terminallerine de faks gönderilmesi mümkündür.
Inmarsat C terminali üzerinden faks göndermek için metin mesajının ASCII protokolüne uygun şekilde hazırlanması gerekir. Mesaj gönderileceği zaman ise gönderme menüsü içinden (adres defteri) faks konumu işaretlenmelidir.

Inmarsat C simulatörü üzerinde uygulama

Bir faks mesajının hazırlanması ve gönderilmesi:
 • Ok tuşlarını kullanarak ekranın üst kısmındaki Menü çubuğundan 'File' menüsünü seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'New ASCII' konumunu seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
 • Şimdi imleç Metin alanının üzerinde çakıyor durumdadır ve klavye kullanılarak metin yazılabilir.
 • Metin girildikten sonra sonra mesajı hemen gönderebilirsiniz (gönderme menüsüne girmek için Alt,T kombinasyonu kullanılır) veya kayıt edebilirsiniz (kayıt menüsüne girmek için Alt,F,S kombinasyonu kullanılır).
 • Spacebar a basarak adres defterine geçin.
 • Ok tuşlarını kullanarak faks adresini seçin ve 'Enter' tuşuna basın veya adres defterinden yeni bir adres girin.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Land Station' konumuna gidin ve 'Space Bar' a basın. Ardından ok tuşlarını kullanarak 'Land Earth Station' konumunu seçin ve 'Enter' tuşu ile seçiminizi onaylayın.
 • Ok tuşlarını kullanarak '[X] Text in editor' konumuna geçin (metin mesajını ekran üzerinden göndermek istiyorsanız bu işlemi atlayın), 'Space Bar' tuşuna bastığınızda bu alanın alt kısmındaki '[ ] Text in editor ' ve 'File:' ibaresi kaybolacaktır. Bu seçenek kayıtlı bir dosyanın gönderilmesinde kullanılabilir.
 • Ok tuşlarını kullanarak öncelik menüsüne geçin ve 'Space Bar' ı kullanarak mesajın öncelik seviyesini seçin (Rutin-Routine, Acil Değil-Non Urgent).
 • Ok tuşlarını kullanarak alındı talebi (request confirmation) kısmına geçin ve dağıtımınızın ardından alındı bilgisi isteyip istemediğinize karar verin. 'Space Bar' ı kullanarak alındı bilgisi talep edebilirsiniz.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Print' kısmına geçin ve istiyorsanız 'Space bar' ı kullanarak dosyanın çıktısını alın.
 • Ok tuşlarını kullanarak derhal gönderme (immediate transmission) kısmına geçin ve istiyorsanız 'Space Bar' ı kullanarak doğrudan gönderme yapın.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Send' kısmına gidin ve 'Enter' tuşuna basın (koruma varsa parolayı girin).
 • Faks, bu işlemden sonra LES e gönderilir ve eğer seçtiyseniz dağıtımın başarılı olması halinde bir alındı bilgisi gelir.
 • Mesajın gönderilme süresi boyunca alıcı-verici üzerindeki 'Send' gösterge lambası kesik kesik yanacak ve ekran üzerindeki durum alanında 'Sending' ibaresi görünecektir.
Mesaj dağıtım süreci 'transmit log' içinde izlenebilir.


Tanımlama
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM