Bir mesaj hazırlandığında ve bir adrese göndermek gerektiğinde, mesajın türünün (örn. faks, e-posta, TELEKS vb.) belirtilmesi gerekir. Ayrıca, gideceği son nokta örneğin bir faks numarası ile belirtilmelidir. Mesaj oluştururken kullanıcı her bir karakterin 5, 7 veya 8 bitten hangisinde oluşturulacağı konusunda karar vermelidir. Karakteri oluşturan bitlerin fazla olması doğal olarak mesaj içinde kullanılan bit sayısını artıracak ve bu da mesaj ücretini yükseltecektir. Her bir karakter için kullanabileceğiniz bit sayısına ilişkin bilgilere mesaj terminali el kitabından veya kullandığınız LES in temin edeceği bilgi kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Bazı özel karakterler 5 bitlik karakter setlerinin (ITA-2 alfabesi) içinde mevcut değildir, örn.@ karakteri. Örneğin 5 bit formatından bir e-posta göndermek için, kullanıcıların ITA-2 alfabesi içinde bulunmayan özel karakterleri, platform sağlayıcının işleyebileceği karakter kombinasyonları ile değiştirmeleri gerekir. Örn. valter_suban@gmail.com adresi şu şekilde yazılabilir: valter(u)suban(a)gmail.com.
Yukarıda bahsi geçen bütün konular mesaj terminali üzerinde, bir adres defteri içinde toplanabilir. Bu adresler depolanabilir (100 adrese kadar) ve böylece ileride aynı adreslere mesaj gönderileceği zaman, sadece adres defterinden seçme işlemi yapılır.

Inmarsat C Simulatörü üzerinde uygulama

Adres defterine yeni giriş yapılması:
  • F3 tuşuna basarak adres defterine girin veya Adres Defteri Penceresini açmak için adres alanındaki (Alt, T, Spacebar) Transmit ve Spacebar ı seçin.
  • Ok tuşların kullanarak ve ''Enter'' tuşuna basarak menü çubuğu üzerinde ''New'' konumunu seçin.
  • Adres bilgisini yazın (örn. Fax Maritime Institute) ve ardından 'Enter' tuşuna basın.
  • Ok tuşlarını kullanarak ve 'Spacebar' tuşuna basarak 'Fax' konumunu seçin.
  • Ok tuşlarını kullanarak Numara alanına gidin ve 31562446601 numarasını girin (Hollanda da bir Faks numarası (0)562-446601, ülke kodu 31).
  • Ok tuşlarını kullanarak ve ardından 'Spacebar'a basarak her bir karakterin oluşturulacağı bit sayısını seçin (Ör. 7 bit).
  • Ok tuşlarını kullanarak ve ardından 'Enter' tuşuna basarak 'OK' konumuna gidin.
  • Artık adres hafıza alınır. Ok tuşlarını kullanarak ve ardından 'Enter' tuşuna basarak menü çubuğu içinde 'Select' konumuna gelinebilir ve adres seçilebilir.

Hafızaya kaydedilmiş bir adresi defterden silmek için, 'OK' tuşları ile adres defteri içinden ilgili adres seçilmeli ve menü çubuğu içinde bulunan 'Erase' seçeneği kullanılmalı ve ardından 'Enter' tuşuna basılmalıdır.


Tanımlama
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM