Inmarsat C alıcı-vericisi, içinde Alıcı ve Verici bulunduran ve cihazın bir parçası olan birimdir ve kendi içinde bütünleşik bir GPS modülü bulunur.
Bu GPS modülü kurulu olmadığı durumda, terminal harici bir GPS e bağlanabilir. Alıcı-vericinin arkasında çeşitli bağlantılar bulunur.

Alıcı-vericinin ön kısmında iki adet düğme ve beş adet gösterge lambası bulunmaktadır.


Inmarsat C 3020C terminal
Inmarsat C alıcı-vericisinin ön paneli

Ön panelin açıklaması:
1. Güç gösterge lambası, alıcı-verici devreye alındığında yanar.
2. Stop düğmesi, gönderimi iptal etmek için kullanılır.
3. Log in gösterge lambası, terminal bir oturum açtığında kesik kesik yanar.
4. Send gösterge lambası, alıcı-verici bir gönderme işlemi yaparken kesik kesik yanar.
5. Mail gösterge lambası, alıcı-verici bir mesaj alırken kesik kesik yanar.
6. Tehlike (Distress) düğmesi koruyucu bir kapağın altındadır. Düğmeye basmak için önce kapak kaldırılmalı ve tehlike uyarısı göndermek için düğmeye 5 saniye boyunca basılmalıdır.
7. Distress gösterge lambası, tehlike uyarısı durumunu gösterir.


Inmarsat C terminal rear view
Inmarsat C Alıcı-vericisinin arkadan görünüşü

Arka panelin açıklaması:
1. X2 şeklinde markalanmış olan anten konektörü, anten kablosunun bağlanması için kullanılır.
2. Sigorta yuvası.
3. X3 şeklinde markalanmış DTE (Data Terminal Cihazı) konektörü, mesaj terminali veya bilgisayara bağlantı yapmak için kullanılır.
4. X1 şeklinde markalanmış DC giriş konektörü, voltaj girişi 10-32 V DC arasında olmalıdır.
5. X4 şeklinde markalanmış I/O giriş konektörü, harici GPS gibi başka bir cihaza bağlanıldığında veri giriş/çıkışı için kullanılır.
6. S1 şeklinde markalanmış güç anahtarı, alıcı-vericiyi devreye almak/devreden çıkarmak için kullanılır.
7. X5 şeklinde markalanmış yazıcı konektörü, alınan EGC MSI gibi mesajların yazılı çıktısını almak için kullanılır.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM