Simülatörde kullanılan cihaz, içinde Trane&Thrane SAILOR TT-3606E Mesaj Terminali(1) bulunan bir Thrane&Thrane SAILOR TT-3020 alıcı-vericidir (2).
Alıcı-vericinin ön panelinde iki adet düğme (Stop ve Distress) bulunur. Tehlike (Distress) düğmesi kaza ile basmayı önlemek için koruyucu bir kapağın altında yer alır. Cihaz açma kapama düğmesi terminalin arka tarafında olup simülatörden görülmez. On panelinde ayrıca beş adet gösterge lambası bulunur (güç, oturum, gönder, posta ve tehlike).
Mesaj terminali bir ekran, ekranın altında konuşlu bir disk sürücü ve bir klavyeden oluşur. Inmarsat terminali devreye alındığında ve dört uydudan bir tanesine giriş yapıldığında, terminal metin mesajı ve EGC mesajlarını almaya hazır durumda olup gönderme işlemi de yapılabilir. Her zaman terminale bağlı bir yazıcı bulunur fakat yazıcı simülatörün bir parçası değildir.


inmarsatc

Numara 1 disk sürücülü mesaj terminalidir. Bu terminal, alıcı-vericinin durum bilgisini gösterge lambaları vasıtasıyla bildirecektir. Ayrıca, Distress düğmesi vasıtasıyla tehlike mesajlarının gönderilmesinde veya Stop düğmesi vasıtasıyla bu gönderme işleminin durdurulmasında kullanılır.
Numara 2 Inmarsat C terminalidir, bu terminale bağlı olan mesaj terminali sayesinde mesaj alma ve gönderme işlemleri kontrol edilir.
Numara 3 simülatör içinde farklı çeşitlerde MSI mesaj alındılarını görme imkanı sağlayan düğmedir. Bu düğmeye her basışta terminal yeni bir MSI mesaj alındısı simüle eder ve bunu terminal ekranında gösterir.

menu

Yukarıdaki ekranda terminal ekranı gösterilmektedir. Bu ekran gerçeğine benzer yapıdadır. Kursun ileriki bölümlerinde bu açıklama ve simülasyonlarda aynı ekran görüntüleri ve yukarıda belirtilenlere benzer şekilde menü çubuğu, durum göstergesi, metin alanı vb. tanımlamalar kullanılacaktır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM