Bir Inmarsat C terminali üzerinden yapılan haberleşme her zaman veri transferi şeklinde olacaktır (metnin altındaki resme bakınız). Bu veri transferi her zaman ''depola ve gönder'' yöntemiyle gerçekleşir. Yani, Inmarsat C ile mesaj gönderilen istasyon arasında hiçbir zaman doğrudan bir bağlantı olmaz, bu nedenle Inmarsat C sistemi üzerinden telefon görüşmesi yapmak imkansızdır. Normal işlemde, terminal mesajını NCS nin yönlendirdiği kanal üzerinden seçilmiş olan LES'e gönderecektir. Bu mesajın gönderilmesinden sonra LES depolanmış olan bu mesajı ilgili adrese iletir. Mesaj gönderen, gönderdiği mesajın iletildiğine dair bir bilgilendirme hizmeti isterse, mesaj iletildiğinde, LES göndericiye bir dağıtım gerçekleşti notu (PDN) gönderir.
PDN LES tarafından ücretlendirilir. Mesaj gönderildiği adrese ulaştırılamazsa, gönderici dağıtım gerçekleşemedi notu (NDN) alacaktır. Bu NDN içinde dağıtımın neden gerçekleşemediği bir kod ile belirtilir (ekler içindeki hata kodlarına bakınız). Normalde NDN ücretsizdir ancak kullanılan LES in uygulamasına göre değişebilir.
Inmarsat sisteminde iki haneli hizmet kodlarını kullanarak, doğrudan seçilmiş olan LES den bazı özel hizmetler alabilirsiniz. Örneğin; tıbbi konularda yönlendirmeye ihtiyacınız varsa hizmet kodu 32 girmeniz gerekir, girdikten sonra seçilmiş olan LES bu mesajı doğrudan bir doktor veya hasteneye yönlendirir. İki Haneli hizmet kodları ekler içinde bulunabilir.

data transfer via Inmarsat C

Inmarsat C sistemi üzerinden Veri transferi


Bir geminin üzerinde bulunan Inmarsat istasyonu Gemi Yer İstasyonu (SES) olarak, bir uçakta bulunan Inmarsat istasyonu ise Seyyar Yer İstasyonu (MES) olarak adlandırılır.

Inmarsat C Mesaj Tipleri

Inmarsat C sistemi farklı tipte mesajları gönderme kabiliyetine sahiptir. Gönderme aşağıdaki belirtilen formatlarda gerçekleşir:
  • TELEKS
  • Faks
  • Veri
  • e-posta ve ayrıca
  • SMS mesajları (Kısa Mesaj Hizmeti).
Mesajların tipi ve gönderilme formatı LES hizmet sağlayıcı tarafından kullanılan protokole bağlıdır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM