Inmarsat sistemi içimde çok farklı tiplerde cihaz ve sistemler kullanılmaktadır. Inmarsat cihazı normal olarak bir alıcı-verici ve bir antenden oluşur. Alıcı-vericiye hangi cihazların ekleneciği Inmarsat sisteminin tipine bağlıdır, bu monitörlü bir bilgisayar ve yazıcı olabilir, bir telefon handseti, bir faks veya bir TELEKS modemi de olabilir.

Bu sistemler GMDSS e uyumlu sistemler ve GMDSS e uyumsuz sistemler olarak ikiye ayrılır.

GMDSS e uyumlu sistemler

GMDSS e uyumlu sistemler şunlardır:
Bu sistemlerle GMDSS sistemi dahilinde Tehlike Uyarısı göndermek mümkündür. Inmarsat C sistemi ayrıca, GMDSS sistemi dahilinde Deniz Güvenlik Bilgilerinin (MSI) gönderilmesi ve alınması için kullanılır. GMDSS e uyumlu sistemler GMDSS cihazıyla ilgili IMO düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Inmarsat B ve F 77 parabolik çanak antenler kullanan sistemlerdir. Bu antenler bir dom içine yerleştirilir. Dom içinde çanak anteni hareket ettirmek mümkündür. Dom yatay ve dikey olarak hareket edebilir ve bu hareket çanak antenin doğru pozisyona gelerek tercih edilen Inmarsat uydusunu görebilmesi için gereklidir. Geminin hareketleri süresince çanak anten de uydu görüşünü kaybetmemek için hereket edecektir. Bu karmaşık anten sistemleri büyük ve ağır olduklarından kurulumları her zaman kolay olmayabilir.
Bu sistemlerle kullanılabilecek cihazlar telefon, TELEKS, faks, e-posta, veri transferi ve internettir.
Bu ISDN bağlantılarının ücretlendirilmesi bağlantı kuran gemi ile diğer kullanıcı arasındaki bağlantı süresi esas alınarak hesaplanır. Eğer F 77 nin MPDS (MPDS ile = Mobil Yığın Data Hizmeti, terminal ''on line'' olacaktır) özelliği kullanılıyorsa, ücretlendirme transfer edilen veri esas alınarak hesaplanır.

Fleet 77 with antenna
Antenli Inmarsat Fleet 77 terminali

Inmarsat C sisteminde yönsüz bir anten kullanılır. Bu anten her yönden alma ve gönderme yapabildğinden anteni uydu yönüne çevirmek için uğraşmaya gerek yoktur. Bu anten sistemi son derece basit olmakla beraber çok ağır olmadığı için montajı da oldukça kolaydır. Bu sistem, son derece karmaşık olan doğrultmalı Inmarsat B ve F77 terminaller ile kıyaslandığında çok daha ucuzdur. Inmarsat C sisteminde sinyal gücü diğer sistemlere oranla daha zayıftır. Bu ''sinyal gücünün zayıf olması'' nedeniyle Inmarsat C sistemi ile ''on line'' çalışamazsınız. Bu sistem her zaman ''depola ve gönder'' şeklinde çalışacaktır, bu çalışma şekli daha ileriki bölümlerde açıklanacaktır. Inmarsat C sistemi daha ziyade faks gönderme, e-posta alma ve gönderme ve TELEKS işlemlerinde kullanılır fakat telefon görüşmeleri yapmak için uygun değildir. Ücretlendirme gönderilen mesajın bayt olarak transfer edilen miktarı esas alınarak hesaplanır.

Inmarsat C ternimal
Yönsüz antenli Inmarsat C alıcı-vericisi

GMDSS e uyumlu olmayan sistemler

GMDSS e uyumlu olmayan sistemler şunlardır:
GMDSS e uyumlu olmayan sistemler ile kullanılabilecek cihazlar telefon, e-posta, veri transferi ve internettir.

Inmarsat Mini M terminal

Inmarsat Mini M terminali
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM