Inmarsat sistemi bir uydu haberleşme şebekesidir. Gemiler ve diğer kullanıcılar tarafından kullanılır. GMDSS sistemini desteklediğinden dolayı, SOLAS'a tabi olan ve olmayan gemilerin çoğunda Inmarsat sistemi kullanılır.
Inmarsat sistemi, GMDSS sistemi içinde deniz sahası A3 te tehlike uyarısı yayınlamak için kullanılabilir. A1 ve A2 sahaları Inmarsat üzerinden tehlike uyarısı yayınlama konusunda hariç tutulmamıştır fakat bu sahalarda yapılacak tehlike uyarısı yayınları için GMDSS sistemi daha iyi çözümler sunar. Inmarsat ayrıca NAVTEX istasyonlarının kaplama alanı dışında kalan yerlere Deniz Güvenlik Bilgilerinin (MSI) gönderilmesinde kullanılır.

Tarihçesi

Uluslararası Denizcilik Uydu Organizasyonu 16 Temmuz 1979'da kuruldu. Inmarsat, kurulduktan sonra Amerikan şirketi olan Comsat tan Marisat-network ü devraldı. O zamandan beri gemiler için denizde uydu üzerinden haberleşme yapmak mümkündür. İlk başlarda sistem sadece gemilerde kullanıldı. Inmarsat halen uçaklar ve hatta kara vasıtaları kullanıcıları için geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Inmarsat, ticari faaliyetlerin yanısıra, IMO ya Tehlike haberleşmeleri için %100 işleyişe sahip bir haberleşme şebekesi sağlamaktadır.

Uydu Yayını

Inmarsat hizmetleri iletilirken ''direkt dalga'' yayını kullanılır (VHF deki ''Görüş Hattı'' gibi). Geminin kullandığı Inmarsat anteni ile kullanılan uydu arasında her zaman direkt bir görüş hattı olmalıdır. Bu yüzden anten güverte üstü yapılardan ve diğer engelleyici unsurlardan neta bir yere monte edilmelidir. GMDSS maksatlı güvenilir kaplama alanı 70 derece Kuzey ve 70 derece Güney enlemleri arasıdır (dağların, arazilerin ve binaların gölgelemediği varsayıldığında) ancak Kuzey ve Güney 70 dereceden daha fazla uzaklaşınca yine de hizmet alınabilmektedir. Ekvatordan uzaklaştıkça anten ve uydu arasındaki görüş açısı azalır, ayrıca karaya ve diğer engellere yaklaştıkça antenin uydu görüşünü kaybetme ihtimali artar.

Satellite positions
Inmarsat uyduları yeryüzünden 36000 km yukarıdadır

Yukarıdaki resim 4 Inmarsat uydusunun mevkilerini göstermektedir. Sabit yörüngeli bu uydular, ekvator üzerinde sabit bir mevkide bulunurlar.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM