Alınan ve gönderilen uyarılar MF/HF telsiz tarafından kaydedilir ve daha sonra tekrar görülebilir. MF/HF telsizin hafızası sınırlı olduğundan genelde son 16 uyarı kaydedilebilir. İlk olarak daima son gelen uyarı gösterilir.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

DSC kayıtlarında sadece son 48 saat içinde alınan çağrılar 3 gruba bölünmüş olarak görülebilir:
  • Alınan tehlike uyarıları,
  • Alınan diğer uyarılar ve
  • Gönderilen çağrılar.
Menu düğmesine basın, DSC LOG opsiyonunu seçin ve ardından UP, DOWN ve OK tuşlarını kullanarak yukarıdaki gruplardan birini seçin. Burada kayıtlı uyarıları görebilirsiniz.


Laatste wijziging: zaterdag, 25 april 2020, 19:50