AM yayını, genlik modülasyonu kullanılarak yapılan bir telsiz yayınıdır. 20. yüzyılın ilk seksen yılında en geçerli yayın çeşidi olan AM, 21. yüzyılda da yaygın olarak kullanılmaktadır. AM telsiz teknolojisi SSB ve FM telsizlerden daha basittir. AM alıcı, belirli bir frekansta radyo dalgalarında meydana gelen genlik değişimlerini tespit eder. AM yayını, deniz telsiz telefon MF/HF cihazlarının çalışabildiği bir kaç moddan biridir. Genlik modülasyonunun deniz haberleşmesinde kullanılmasına izin verilmemiştir ve MF/HF telsiz telefonların verici kısmı iptal edilmiştir.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

AM yayınını almak için, MF/HF telsiz AM BROADCAST modunda olmalıdır. Ekranda AM BROADCAST ibaresi görünene kadar Mode tuşuna basın.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM