Bir DSC Uyarı tipi olup uyarı öncelik sınıfı/kategorisi değildir ancak özel bir Rutin Uyarı tipi olarak çoğu MF/HF telsizlerde bulunur. Grup uyarısı, MMSI Grubuna (MMSI numarası ''0'' ile başlar) gönderilen bir Rutin Uyarıdır.

Örneğin, bir grup gemiyi kiraladığımız şirketten bir şirket temsilcisi, gruptaki (filodaki) tüm gemilerle temas kurabilir.

2177 kHz frekansında bir Grup Uyarısı yayınladıktan sonra, seçilmiş çalışma kanalında sesli haberleşme devam eder.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama


2177 kHz frekansında MMSI Grubuna Grup Urarısı gönderilir. Seçilmiş çalışma kanalında sesli haberleşmeye devam edilir.

Bir Grup Uyarısının Alınması

DSC de bir Grup Uyarısının alınmasının ardından, telsiz otomatik olarak çalışma kanalına geri döner. Çalışma kanalındaki sesli mesaj dinlenmeli ve sesli haberleşmeye devam edilmelidir.
Bir Grup Uyarısı alındığında çağrıyı kabul edebilir veya geri çevirebilirsiniz.